Výsledky vyhledávání pro dotaz pracovní

Výsledky vyhledávání v sekci: Osobní rozvoj

Pracujete sami doma? Vytvořte si přísného virtuálního šéfa!

  Pro lidi, kteří podnikají nebo pracují doma je dost často problém přinutit se k práci. Lákadel na to, aby se nemuselo pracovat je hodně, pracovní výsledky proto nemusejí často odpovídat původním představám, že doma budete mít na práci větší klid a že se budete na ni více soustředit. Jednou z možností, jak to řešit je vytvořit si přísného virtuálního šéfa. Znám to z vlastní praxe. Nejsem už zaměstnaný přes patnáct let, většinu té dobu jsem ale pracoval jako podnikatel v kanceláři mimo svůj domov. Tam je stále nějaké práce, pořád je co řešit. Nějaké to časté poflakování proto nepřichází v úvahu. Vím ale, že složitější je to, pokud se pracuje doma. Taky jsem nějakou dobu zkoušel, měl jsem s tím ale dost velké problémy. Výhodou bylo, že do práce to nebylo daleko. Protože se ale díky tomu nedalo vždycky přesně rozlišit, kdy je člověk doma a kdy v práci, pracovní výsledky tomu také odpovídaly. Dá se to nějak řešit? Já jsem si své řešení našel. Problém je v tom, že pokud se pracuje doma, je to bez kontroly nějakého nadřízeného, který by hlídal zda se opravdu pracuje. Jsme ale v moderní době, není proto těžké si takového šéfa vytvořit. Záleží přitom na vás, jaký šéf to bude. Zda hodný a laskavý, který vám cokoliv promine, nebo přísný a důsledný, který bude vyžadovat splnění všech úkolů. Ten šéf bude totiž virtuální, bude jen ve vaší mysli. Zdá se vám, že je virtuální šéf blbost? V některých případech možná ano, někdo ale potřebuje, aby byl stále kontrolován a nucen k práci. Vytvořte si proto ve své mysli šéfa, kterému budete muset zdůvodnit, proč jste se místo práce dívali na televizi, proč jste místo studia odborné literatury raději četli noviny. Zjistíte, že pokud budete opravdu důslední, už jen to hledání výmluv proč jste něco neudělali vás donutí k tomu, že tu práci prostě bez výmluv raději uděláte. Stejně, jako by se jednalo o skutečného nadřízeného. Uvidíte, že ten šéf nebude zase až tak přísný, jako ten ve skutečnosti. Možná vám občas i poradí, pokud mu navrhnete nějaké varianty řešení. Zjistíte možná, že už jen to, že se snažili problém popsat vás dovede k jeho řešení. Je možné, že ti, kdo nají šéfa skutečného, ti kteří na něj stále nadávají, uvedenou radu nepochopí. Je ale dost lidí, kteří pracují sami, nějaký takový šéf jim ale chybí. Nejsou bez něj schopni podávat maximální výkon. Pro takové lidi bude určitě virtuální šéf, kterého si mohou dotvořit dle svých představ, určitě přijatelnější než se podřídit skutečnému šéfovi.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Příběhy úspěšných

Podnikání mi otevřelo oči a uvolnilo ruce

Před více než rokem jsem se ocitla v klasické situaci maminky na mateřské. S blížícím se koncem rodičovské dovolené jsem bilancovala možný návrat do původního zaměstnání, sledovala nabídky nových pozic a shledávala, že 8,5 hodinová pracovní doba ve spojení s ještě stále nutnou péčí o naše dvě ratolesti je téměř neřešitelné sudoku.Co s tím? A tak jsem to zkusila. Coworking pro začínající podnikatelky mi pomohl setřídit a uvést do praxe můj nápad – mamAkademie = organizování kurzů a seminářů pro maminky na mateřské. Budu organizovat a spolulektorovat kurzy a semináře o kojení, péči o miminko, předporodní kurzy, šátkování atd.Před návštěvou živnostenského úřadu jsem se cítila jak u státnic a když jsem po 15 minutách vycházela ze dveří a v ruce držela zbrusu nový „živnosťák“, pochopila jsem, že se podnikatelky Jakubové svět na zadek neposadí. Že za dveřmi nečekají maminky, aby se mohly hlásit na semináře a že teď teprve začíná opravdová práce.Ze dne na den účetní, marketingový specialista, business analytik, kreativec, prodejce, nákupčí i ajťák, začala jsem postupně o své firmě dávat vědět. Obcházela jsem pediatry, mateřská centra, herny, kontaktovala porodnice. Zjistila jsem, že internet je mocný, ale ne všemocný, že lékaři si s emailem ne vždy tykají, že nemocnice je velmi složitý úřad a také že ne každá maminka stojí o pomoc, byť by ji i potřebovala. Oproti plánům se mé aktivity mírně změnily. Laktační poradenství tvoří jeho základ. Jezdím za maminkami domů a provázím je cestou kojení a mateřství. Šátkování, manipulace s miminkem, novorozenecké koliky, začátky přikrmování a další témata. Mými klientkami jsou maminky, které se zajímají o to, jak nedělat chyby, jak vnímat své miminko a jak hledat a nacházet svou vlastní cestu.K domácím konzultacím pomalu přidávám i původně plánovanou činnost seminářů a kurzů. Snažím se dál navazovat spolupráci s pediatry, mateřskými a rodinnými centry, velmi si cením skvělé spolupráce s porodnicí Kladno. Do své činnosti jsem přidala pronájem odsávaček a kojeneckých vah. Oslovila jsem ženy (především šlo o ženy), které mi v této činnosti velmi pomohly, a pochopila, že kontakty a spolupráce je dalším pilířem, bez něhož to nepůjde. Našla jsem kolem sebe spoustu aktivních, chytrých a inspirativních žen a maminek, které mi pomáhají a dávají mi skvělou zpětnou vazbu, vrací se na semináře a aktivně spolupracují.I pro mě je poslední rok hledáním cesty. Cesty k dnes tak často citovanému „slaďování rodinného a pracovního života“ neboli work life balance. Cesty, jak dělat něco smysluplného, moci si plánovat svůj čas dle vlastních priorit a zároveň přispět do rodinného rozpočtu. Jsem pořád na začátku, pořád nic není rozhodnuto, ale už nyní můžu říct, že jsem za tuto cestu vděčná. Že jsem se za poslední rok mnohé naučila, mnohé pochopila o sobě i o lidech kolem sebe a kdybych to vzdala, do konce života bych si říkala – co kdybych tenkrát…

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Začínáme podnikat

Pro a ProtiPodnikání má mnoho forem a v procesu přípravy byste měli zvážit všechna Pro a Proti. Protože je podnikání soustavná činnost, která směřuje k dosažení zisku, pak je nanejvýše vhodné vybrat si správnou právní formu vašeho podnikání. Vskutku podnikat ani nemusíte, proč neuzavřít dohodu o pracovní činnosti či provedení práce?Vaše povinnostiZahájením samostatně výdělečné činnosti vstupujete na listinu nejen finančnímu úřadu, ale také OSSZ a zdravotní pojišťovny. Sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění začnou být relevantními pojmy ve vašich přehledech. Se svobodou vydělávat peníze kreativním způsobem přichází i vaše povinnosti vůči státním orgánům.Pro registraci na jednotlivé úřady můžete využít jednotný registrační formulář. Stále častěji budete přicházet do kontaktu s terminologickými výrazy, proto doporučujeme podnikatelský slovníček, kde najdete i užitečné odkazy. Podnikejte snadno a bez osobnostních nárokůNemusíte splňovat žádné zvláštní podmínky, abyste získali živnostenské oprávnění pro živnost volnou.Shrnutí podnikatelského rokuPři úspěšném podnikání máte povinnost odevzdat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. Daně a pojištění vás od této chvíle budou provázet na každém kroku. Studenti mají zákonem stanovené výhody.

Pokračovat na článek


Práce na dohodu

Prací na dohodu označujeme legální pojem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce umožňuje uzavřít smluvní vztah mezi vámi a zaměstnavatelem ve dvou podobách.Dohoda o provedení práceDohoda o pracovní činnostiSpolečné znakyObě dohody jsou výrazem smluvní svobody zaměstnance i zaměstnavatele, zákoník práce je proto upravuje poněkud volně. Dohoda o provedení práce může být dokonce uzavřena ústně. Přesto z oblasti praxe můžeme jen doporučit uzavírání v písemné formě, zabráníte tak případným sporům. Další odlišností oproti vztahu založeného pracovní smlouvou je nemožnost uplatňování odstupného, doby odpočinku a překážek v práci na straně zaměstnance.Společenský mýtusKaždá z variant má své výhody a své nevýhody a každá z nich se obvykle uzavírá na jiný druh práce. Tradiční chápání české společnosti rozdílu mezi oběma dohodami, totiž že dohoda o provedení práce je na 150 hodin je zažitým mýtem. Přestože je dohodu o provedení práce možné uzavřít na max. 150 hodin v jednom kalendářním roce (právní úprava pro rok 2010), není to její rozlišovací znak, kterým je provedení jednorázové práce, konkrétního úkonu. Dohoda o pracovní činnosti, jak už sám název napovídá, se uzavírá pro opakující se výkon činnosti zaměstnance.

Pokračovat na článek


Dohoda o pracovní činnosti

 Podstata dohody o pracovní činnostiDohoda o pracovní činnosti se uzavírá pro opakující se činnosti určené druhově, tak jako je tomu u pracovní smlouvy.Zákonné limityNa základě této dohody je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.Forma a náležitostiDohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Zákoník práce dále stanovuje obligatorní náležitosti dohody jakými jsou sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.Zrušení dohodyDohoda o pracovní činnosti může být jednostranně zrušena z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, a to s 15 denní výpovědní lhůtou.

Pokračovat na článek


Dohoda o provedení práce

Podstata dohody o provedení práceDohoda o provedení práce se uzavírá na provedení konkrétního úkonu, předmět činnosti zaměstnance je tedy vymezen individuálně a dohoda vždy směřuje k výsledku práce. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti není jejím charakteristickým znakem opakující se činnosti. Uplatňuje se zde velká samostatnost zaměstnance při výkonu práce, je de facto omezen jen kvalitou, množstvím práce a termínem odevzdání.Uplatnění v praxiDohodu o provedení práce můžete uzavřít prakticky na cokoli, počínaje od vytvoření počítačového programu, firemní obrázkové galerie, textové či překladové zpracování anebo vytvoření webové stránky.Pro rok 2010 platí, že je možné dohodu o provedení práce uzavřít na max. 150 hodin v jednom kalendářním roce.Do rozsahu práce se započítává doba práce konaná na základě jiné dohody o provedení práce v témže kalendářním roce. Nic vám ale nebrání uzavřít více dohod o provedení práce s různými zaměstnavateli.FormaDohoda o provedení práce může být uzavřena jak ve formě písemné, tak ve formě ústní.

Pokračovat na článek


Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte:v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled)v případě, že v přehledu vyšla nižší zálohaVýše minimálních zálohVýše minimálních záloh na sociálním pojištění závisí na tom, zda naše podnikání je hlavní činností či činností vedlejší.pro hlavní činnost (2.polovina 2011) je stanoveno 1807,- Kč měsíčněpro vedlejší činnost (2.polovina 2011) to je stanoveno 723,- KčSplatnost zálohSplatnost záloh je nejpozději do 20tého dne následujícího měsíce. Pozor, nestačí 20tý den peníze odeslat, platba musí být v tento den již připsána na účtu (obecné doporučení je posílat 3 pracovní dny před splatností).Kdy neplatíte zálohyOSVČ, které jsou v zaměstnaneckém poměru, kde již zaměstnavatel hradí pojištění z minimálního vyměřovacího základu, nemusí povinně platit zálohy. Praxe však ukazuje, že zálohy jsou výhodné v souvislosti s rovnoměrnou distribucí finančních prostředků v průběhu celého roku.Zálohy na sociální pojištění také neplatíte:jako OSVČ s vedlejší činnostíváš zisk v předešlém roce byl nižší než stanovená hranice nepřihlásili jste se k zálohám dobrovolněOSVČ s hlavní vs. vedlejší činnostíObecně je každý brán jako OSVČ s hlavní činností. Pokud chcete, aby vaše činnost byla braná jako vedlejší, musíte OSSZ doložit splnění alespoň jedné ze zákonných podmínek, např. doložit, že jste nezaopatřené dítě (do 26let pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání, tj. studujete).Zálohy na nemocenské pojištěníZálohy na nemocenské pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jedná se o dobrovolnou část sociálního pojištění.Dobrovolné přihlášení se k sociálnímu pojištění má de facto částečný význam pro zvýšení důchodu.

Pokračovat na článek


Zálohy zdravotního pojištění

 Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí státZálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být připsána na účet pojišťovny 8. února. Doporučujeme odesílat 3 pracovní dny předem.1. Hlavní příjemZálohy musíme platit každý měsíc a to ve výši, která nám vyšla v Přehledu, nikdy však méně než je zákonem stanovená minimální záloha (pro rok 2010 je to 1601,-Kč)V závislosti na našem zisku v uplynulém roce se s pojišťovnou vyrovnáme po konci roku – buď budeme ještě doplácet anebo nám pojišťovna vrátí přeplatek a pak se nám sníží i zálohy na další rok.2. Vedlejší příjemPři vedlejším příjmu jsme osvobozeni od placení záloh, zdravotní pojištění tedy platíme souhrnně po skončení roku na základě našeho Přehledu.Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší příjem v případě, že za nás v zaměstnání náš zaměstnavatel odvedl daň na zdravotní pojištění z minimální mzdy a my tuto skutečnost do 8 dnů nahlásíme pojišťovně. V Přehledu se rozlišuje právě kvůli hlavnímu a vedlejšímu příjmu každý měsíc zvlášť.3. Pojistné platí státOsoby, za které platí pojistné stát dle §7 zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění jsou např.studentižena pečující o malé dítědůchodce pobírající starobní či plný anebo částečný invalidní důchodPrvní rok neplatíme zálohy nikdy. Po skočení roku a podání Přehledu zaplatíme pojistné na základě našeho skutečného zisku. Od něho se poté odvíjejí i minimální zálohy. V případě nulového zisku zálohy neplatíme.

Pokračovat na článek


Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.Dohoda o pracovní činnostizaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčněDohoda o provedení práceneplatí se zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na výši výdělku)Příležitostná činnostV případě že za kalendářní rok nepřesáhne náš součet příjmů (nikoli zisku) z příležitostné činnosti 20 tisíc Kč, nemusíme tento příjem danit.příležitostná činnostipříležitostný pronájem movitých věcízemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkemPozor: Příležitostnou činností není činnost, kterou provozujeme sice „příležitostně“, ale na základě živnostenského oprávnění.Odměna do 5000,-Kč/měsO zdanění příjmu rozsahu do 5000,-Kč/měs rozhoduje skutečnost, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani.V případě, že NEpodepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel má povinnost odvést z příjmu srážkovou daň 15%Zaměstnanec tento příjem již nikde neuvádíV případě, že podepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel odvádí zálohu daně z příjmuZaměstnanec požádá na konci roku zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a zahrnuje příjmy buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdyOdměna nad 5000,-Kč/měsPři odměně zaměstnavatele nad 5000,-Kč měsíčně odvádí zaměstnavatel zálohu na daň z příjmu. Pakliže zaměstnanec podepíše pro ten který měsíc Prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel si může zálohu daně snížit o slevy na dani.Na konci roku zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání Potvrzení o příjmu a tyto příjmy zahrnuje buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Rady a Tipy

Existují pravidla pro odchyt vzácných tvorů – manažerů?

Říká se, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Dnes už se ale firmy potýkají s tím, že první část tohoto pořekadla už moc neplatí. Schopní lidé byli nedostatkovým zbožím vždy, dříve se ale zaměstnavatelé mohli spolehnout na to, že „tam venku“ stojí pomyslná fronta zájemců o práci – možná ne úplně těch pravých, ale aspoň nějakých.Přilákat schopné je těžší„To, že by na inzerát s nabídkou práce přišla záplava životopisů, jako tomu bylo ještě před dvěma lety, už tak docela neplatí,“ potvrzuje Tomáš Prajzler, managing partner společnosti Advanced Search. „Když se nebudu starat o své zaměstnance s tím, že pokud odejdou, najdu si snadno jiné, mohu velmi rychle zjistit, že jsem zvolil hodně krátkozrakou taktiku. A dnes se zaměstnavatelům takový přístup vymstí ještě víc než zhruba před pěti lety, kdy poptávka po pracovních příležitostech byla mnohem vyšší,“ dodává. Přilákat schopné lidi je zkrátka stále těžší.Definice požadavků jako základ úspěchuJe více možností, jak se pokusit ulovit schopné jedince – než se však firma pustí do samotného lovu, měla by se věnovat vlastní přípravě. Podle Tomáše Prajzlera dělá řada firem, které hledají nové lidi, tu nejzákladnější chybu hned na začátku celého procesu. „Klienti často nejsou schopni definovat, co vlastně chtějí, aby daný člověk dělal, co od něj v dané pozici očekávají. A jsou velice překvapeni, když se jich přesně na tohle ptáme,“ upozorňuje Prajzler. „Často k tomu přistupují tak, že mají nějakou statickou strukturu a v ní uvolněné jedno místo, které potřebují obsadit novým člověkem. Zhruba tuší, co na této pozici dělal ten, kdo ji zastával dříve, ale vůbec je nenapadne přemýšlet nad tím, co budou chtít od jeho nástupce,“ vysvětluje. Definice požadavků je přitom zárukou úspěchu. „Je těžké motivovat kandidáta a prezentovat mu přednosti jeho nové pozice, pokud jsou požadavky na ni formulovány jen velmi vágně,“ říká Prajzler. Nejasná definice pracovní náplně a očekávání ze strany zaměstnavatele pak může působit problémy i poté, co nový pracovník nastoupí. „Krátce po ukončení studií jsem nastoupila do jedné velké firmy jako projektový asistent,“ vzpomíná na svou první pracovní zkušenost absolventka VŠCHT Jindřiška Peterková. V prvním zaměstnání vydržela jen několik týdnů. „Nikdo mi nebyl schopen říct, co mám vlastně dělat, nejdůležitější problém, který se kolem mého nástupu na novou pracovní pozici řešil, byl, sehnat do mé kanceláře odpadkový koš ve správné barvě,“ popisuje.Ulovte si odborníkaNedostatečná definice požadavků je na škodu zejména na těch pozicích, na které se většinou noví pracovníci neshánějí tak, že se dá inzerát a čeká se, kdo se ozve, ale naopak firmy se snaží samy oslovit již zkušené odborníky a „přetáhnout“ je k sobě. Tato praxe je známá široké veřejnosti jako headhunting – i když ti, co se jí věnují, mají mnohem raději výraz executive search. Dříve byla tato praxe používána především při obsazování pozic v top managementu, dnes jsou mnohem nedostatkovějším zbožím techničtí odborníci – především v oblasti IT. „Situace dospěla tak daleko, že dnes už se v této oblasti s pomocí executive search získávají i ´obyčejní´ vývojáři či programátoři, tedy nejen manažerské, ale i výkonné pozice,“ říká Prajzler. „Pokud si totiž dáte inzerát, že hledáte vývojáře v Javě nebo jiné technologii, buď se vám nikdo nepřihlásí, nebo někdo, kdo je o dva řády níže, než potřebujete, začátečník nebo zkrachovalá existence,“ dodává.Tanec kolem horké kašeFirmy si většinou na tuto práci najímají specializované agentury – často i tehdy, když mají samy vytipovány vhodného jedince. „Může to být proto, že si nemohou dovolit samy oslovit daného člověka, protože nechtějí, aby konkurence vnímala jejich chování jako neetické. Nebo sice vědí, že pan Novák dělá obchodního ředitele u firmy XY, ale nemají na něj žádný přímý kontakt a ani nevědí, jak ho oslovit,“ vysvětluje Prajzler. Úkolem headhuntera je dát dohromady spolu s klientem seznam možných kandidátů na danou pozici, oslovit je, prověřit, zda se skutečně hodí a pokud ano, pokusit se je přimět uvažovat o změně. Často je vše o to těžší, že nemohou říct ani to, kdo je potenciálním novým zaměstnavatelem. „Klient se například bojí, že by ho mohlo poškodit, kdyby na trh unikla informace, že firmě chybí osoba na klíčové pozici,“ objasňuje Prajzler.  Za své služby si agentura účtuje částky, které se mohou pohybovat i v řádu statisíců – záleží na důležitosti pozice a jejím platovém ohodnocení, často tvoří odměnu agentury určité procento z ročního platu.Peníze hovoří – ale nejen onyPři „přetahování“ již zkušených a zavedených odborníků pracuje agentura s pasivním trhem. Je to zaměstnavatel (respektive jím najatá specializovaná agentura), kdo oslovuje kandidáta, nikoli naopak. Kandidát je pak v pozici toho, kdo si do velké míry může diktovat podmínky – on nic nechce, oni chtějí jeho. Přesto jako každý uchazeč o práci musí prokázat jistou míru motivace – která se projeví třeba v tom, zda je ochoten podstoupit psychologické testy či absolvovat cestu na konečnou fázi pohovorů do zahraniční centrály firmy. „Určitě to nefunguje tak, že bychom kandidáta snesli z jakéhosi zlatého piedestalu a přenesli do jiné firmy, kde mu sneseme modré z nebe,“ říká Prajzler. To, co přiměje kandidáta k tomu, že je ochoten začít uvažovat o změně pracovního místa a je pro to ochoten i něco udělat, nemusí být nutně peníze – i když ty samozřejmě hrají vždy svou roli. „Podle mých zkušeností však od určité platové úrovně už nemusí být tou hlavní motivací,“ potvrzuje Prajzler. „Mnohem důležitější může být například zajímavější náplň práce, nové výzvy, zajímavý projekt, mezinárodní přesah spojený s cestováním po světě – nebo naopak možnost zůstat ´doma´ pro člověka, který už se nacestoval až až.“Lovit nebo pěstovat?Jinou možností, než „lovit“ již hotové odborníky působící na stávajícím trhu, je pokusit se vychovat si schopné lidi z vlastní „líhně“. „Moje zkušenost po zhruba deseti letech, co se personalistice věnuji, je taková, že je často mnohem výhodnější vzít mladého člověka s minimem praxe a vychovat si ho k obrazu svému, než hledat na trhu zkušeného odborníka s dlouholetou praxí, který už rozhodně není tak tvárný,“ říká ředitel sekce lidských zdrojů společnosti ČEZ Ivan Feninec. Příkladem této strategie dovedené do důsledků je softwarová firma Unicorn, která nabírá mladé lidi často ještě během studia. „Naše firma je velmi specifická ve své struktuře a nevyplatí se nám kupovat lidi z trhu s praxí. Tito lidé mají sice zkušenosti s tím, jak se podle jejich měřítek dělá software, ale ´převychovat´ je pro naše účely trvá velmi dlouho,“ zdůvodňuje svou personální strategii generální ředitel Unicornu Vladimír Kovář. „Přestože se jedná o systém poměrně drahý, je ekonomicky výhodný a v daném měřítku se nám velmi vyplatí,“ tvrdí. Podle Tomáše Prajzlera však je vhodné kombinovat oba přístupy. „Myslím, že rozumný zaměstnavatel volí obě metody – nespoléhá jen na vlastní líheň, přestože u větší firmy by nemusel být problém obsadit všechny pozice zevnitř, protože člověk zvenčí může přinést nové impulzy a netrpí provozní slepotou,“ míní. „Dobré firmy si dovedou svoje lidi vychovat – a třeba i na ty nejvyšší pozice – a pokud je potřeba, čas od času přibrat i někoho zvenčí.“

Pokračovat na článek


Jak vést obchodní jednání?

10 tipů jak dosáhnout svého bez násilí!Vyjednávání se stalo součástí životního stylu naší doby. Vždyť kdo z nás si nikdy nezkusil zalicitovat o ceně v autobazaru, tržnici či alespoň přesvědčit strážníka o zmírnění, neřku-li odstoupení od zamýšlené pokuty?Pro mnohé je však obchodní jednání doslova každodenním chlebem. Prodejci, obchodní zástupci, ale i ředitelé a vysoce postavení manažeři se tak stávají účastníky klání, ve kterém se hraje nejen o peníze, ale také o prestiž. Dnes si proto prozradíme několik technik, jak jej vést, abychom z něj nevyšli jako poražení.1. Důsledná příprava je alfou i omegouDokonalá znalost vlastních produktů je naprostou samozřejmostí každého, kdo se pouští na bitevní pole zvané obchod. Ale znáte také skutečné potřeby a zájmy svého partnera? Přitom vězte, že čím více informací o něm získáte, tím snažší bude vaše vyjednávací pozice. Opominout byste neměli ale ani analýzu konkurenčních produktů. Přehled o nich vám dodá na důvěryhodnosti a významně napomůže při vyvrácení některých argumentů protistrany.2. Ještě než se pustíte do jednání, zvolte si svou strategiiPotřebuji prodat za každou cenu, nebo se spokojím s tím, že se v očích zákazníka stanu potenciálním partnerem pro budoucí spolupráci? Jaké jsou moje hranice, které už nemohu v žádném případě překročit? To jsou jen některé z otázek, na něž by každý měl znát odpověď ještě před tím, než zaklepe svému obchodnímu partnerovi na dveře. „Hodně záleží na tom, co nabízíme. Jednorázový a dlouhodobý prodej mají svá specifika,” říká Irena Nekolová, ředitelka společnosti Integrity Consulting, která mimo jiné organizuje školení obchodních dovedností. „Já sama se zabývám spíše dlouhodobou spoluprací s klientem, a proto mou základní strategií je nic neuspěchat a obrnit se proti odmítnutí.“3. První dojem určuje směrAť je nám to příjemné nebo ne, první dojem výrazně ovlivňuje další průběh obchodního jednání. Přiběhne-li jeho účastník na schůzku se zpožděním, celý udýchaný od toho, jak se snažil dohnat časový deficit, je už předem jasné, že jej velký úspěch nečeká. Proto se soustřeďte zvláště na úvodní okamžiky setkání, počínaje představením a potřesením rukou. Sebevědomý, avšak přátelský postoj vám otevře dveře k dalšímu jednání.4. Trpělivost růže přinášíNikdy nezačínejte nabízet produkt hned, jak usednete za stůl. Dopřejte partnerovi dostatek času, aby si o vás vytvořil určitý obrázek. Na úvod tak můžete zavést řeč na některé ze společenských témat. „Netrpělivost z některých prodejců úplně čiší, snaží se prodat za každou cenu a zákazníka jednoduše převálcovat. Přitom se vůbec nezabývají potřebami klienta a ani nevycítí jeho náladu,” poukazuje na nejčastější chyby prodejců I. Nekolová. Musíte si být vědomi toho, že jen ve zcela výjimečných případech se podaří uzavřít obchod už během první schůzky.5. Nalaďte se na stejnou notuNení žádnou novinkou, že když k někomu cítíme určitou náklonnost, jsme k uzavření obchodu otevřenější. I přesto, že se osobně s partnerem neznáte, určitá vazba vzniká už při prvním kontaktu po telefonu. Naučíte-li se používat podobná slova a žargon jako vaše protistrana, uvidíte, že průběh jednání bude mnohem hladší. Podobný princip platí i u neverbální komunikace.6. Ptejte se a odpovídejteVyužijte obchodní setkání nejen k realizaci konkrétního případu, ale také k tomu, abyste se dozvěděli co nejvíce informací pro případnou budoucí spolupráci. Pokud se vám tentokrát nepodaří uzavřít dohodu, ještě to neznamená prohru. Uvědomte si, že vaše příští startovací čára bude mnohem blíže k cíli, než je dnes. Proto se nebojte zeptat partnera na jeho názory. Jen málokdo odolá příležitosti vyprávět, zvláště dáte-li mu najevo, jak si jeho odborného rozhledu vážíte. „Nikdy nechodím na jednání s pocitem, že musím něco prodat. Během schůzek se snažím zjistit, jaké má klient potřeby a jak bych mu mohla pomoci,” dodává I. Nekolová.7. NaslouchejteUmění naslouchat jakoby z dnešní komunikace úplně vymizelo. Přitom poznáte nejen partnerovy potřeby, ale také případné obavy a strach z nevýhodně uzavřeného obchodu, které pak snadno můžete vyvrátit. V žádném případě však neskákejte mluvícímu do řeči a ani mu jakýmkoliv způsobem nedávejte najevo jeho naivitu či neznalost. Porušíte tím i zásady správného obchodování.8. Poznejte strategii protistranyPřipravte si odpovědi na veškeré argumenty, které může vznést váš partner. Uvědomte si, že i on je na vyjednávací pozici, a tak se nenechte dohnat k uzavření dohody tím, když vám přednese svá časová či cenová ultimáta. Podobné manipulační účinky mají i veškerá tvrzení o tom, jak konkurence netrpělivě číhá za dveřmi s mnohem lepší nabídkou, než je ta vaše. Tento poměrně častý nátlak je jednou z oblíbených vyjednávacích technik.9. O ceně jednejte až na závěrOtázku ceny se snažte co nejvíce oddálit. Nejprve se musí zákazník dozvědět, co váš produkt či služba zahrnuje, ale hlavně jaký užitek a výhody mu přinese. Teprve pak je schopen posoudit, zda je pro něj cenová nabídka přijatelná nebo ne. Nikdy však neprozrazujte dolní hranici, na kterou až můžete jít. Naopak, vaším cílem je zjistit cenový strop obchodního partnera. Mějte také na paměti, že ne vždy musíte jednat o ceně směrem dolů. Výhodou pro obě strany může být i varianta, kdy nabízíte dodatečné služby při zachování původní cenové hladiny.10. Jak poznat, že se chýlí k uzavření dohodyV průběhu jednání musíte neustále sledovat svého partnera. Sebemenší náznak vůle je dobré prověřit a na základě toho přizpůsobit i další směr jednání. Mezi základní signály patří přistoupení na některou z nabídnutých výhod, zamyšlení se nad vašimi slovy či přímo dotazy na detaily a případný průběh realizace obchodu.Obchodní jednání v 21. století?„To nejnovější, s čím jsem se osobně setkala, je internetové obchodování včetně vyjednávání o ceně,” říká I. Nekolová. „Po tom, co projdete základním kolem, se už s nikým nesetkáte, a tak ani nemůžete posoudit, jak se klient na vaší nabídku tváří. Jen zadáte cenu do počítače, kde se vám automaticky objeví, zda máte ještě ubrat, nebo jste z kola venku.”  Moderní technologie si tak našly své místo i tam, kde dosud dominoval ryze lidský faktor. Jak se jedná v ciziněČínaPo dlouhém vyjednávání máte připravenou smlouvu a radujete se, že jste vyhráli? To jste na velkém omylu. Je zcela běžnou praxí, když vaše protistrana změní podmínky. Proto se obrňte trpělivostí. Průběh obchodního jednání má zcela odlišný charakter než u nás, nebuďte překvapeni, pokud se během prvního setkání téma vůbec neotevře. Číňané nejprve potřebují poznat svého partnera, a tak  budete s největší pravděpodobností vystaveni řadě otázek na váš osobní život. Slušnost, přátelskost a projev úcty jsou jediné zbraně, jak něčeho dosáhnout.AmerikaStručné, krátké a výstižné je obchodní jednání s Američany, kteří ihned od začátku jdou přímo k věci. I přesto, že jsou ve svých podmínkách velmi tvrdí a často neústupní, neztrácí celková atmosféra na přátelském duchu. Oproti našim poměrům je zcela běžné oslovování křestním jménem, o akademických titulech nemají Američané vůbec zdání.RuskoSetkání hraničí až s arogancí. Zatímco vy s naprostou samozřejmostí dorazíte na schůzku včas, ruský protějšek se nedostaví vůbec, nebo se zpožděním. Ale nedej bůh, aby tomu bylo naopak! Jednání je pak provázeno emocemi a nezřídka se mohou objevit i výhružky či demonstrativní odchod. Kompromis je chápán jako prohra, v Rusku si cení pouze vítězů. Napomoci vám mohou dokonalé znalosti problémů. Jen konkrétními číselnými údaji můžete přesvědčit protějšek tak, aby to necítil jako ústupek ze své strany. Pozor také na vodku, která by mohla otupit vaše vnímání. Zdvořilé odmítnutí s racionálním vysvětlením bývá přijímáno ze strany hostitele s pochopením.Arabské zeměOsobní kontakt patří k nezbytným podmínkám k uzavření jakékoliv dohody. Toleruje se určité zpoždění, ale v žádném případě byste neměli dorazit na místo setkání v předstihu. Schůzky zásadně probíhají během pracovní doby, výjimkou je pouze obchodní večeře, která se může protáhnout i do pozdních hodin. Jednání není vhodné načasovat na posvátný měsíc ramadánu a vypusťte raději i pátky. Mějte na paměti místní zvyklosti, přizvat na schůzku ženu se nepovažuje za ideální. Připravte se na dlouhá vyjednávání.

Pokračovat na článek


Jaký dát akci rámec, kde a kdy ji zorganizovat, jak a s kým?

 Poprvé ve své kariéře máte uspořádat tiskovou konferenci a šéf vám řekl, že prioritou pro něj je maximální počet novinářů. Ale jak to zařídit? Zaměříme se na hlavní body, které vám v organizaci pomohou – jak zástupce médií přimět, aby na tiskovou konferenci přišli, na co je nalákat a jak si je na ní udržet. A v neposlední řadě, na co vše má organizátor tiskové konference pamatovat?! Tematické a časové zaměření akce je pro výběr lokality klíčovéMísto pro tiskovou konferenci je jedna z prvních věcí, kterou se budete zabývat.Prostory je potřeba s ohledem na vytíženost hotelů a konferenčních středisek rezervovat s časovým předstihem, ideálně ve chvíli, kdy je o akci rozhodnuto. Měsíc před akcí by vám měl poskytnout dostatečný časový prostor pro rezervaci místa i organizaci všeho potřebného. Při výběru místa hraje důležitou roli zaměření akce. Má jít o pouhou tiskovou konferenci, jejímž záměrem je jenom podat informaci bez jakéhokoliv dalšího zdržování se na místě (doprovodného programu), či jde naopak o příležitost strávit s novináři užitečně čas, v jehož průběhu si chce management firmy s pozvanými v klidu pohovořit a nabídnout jim celodenní program?V prvním případě budete obecně volit co nejlépe přístupné hotelové nebo konferenční prostory s dobrým využitím městské hromadné dopravy, v druhém případě budete spíše vyhledávat příjemné a lákavé lokality dále od města, aby pozvaní neměli tendenci z akce „utíkat“. Psychologický efekt „když už jsem jel takovou dálku, tak přeci nepojedu hned zpět“, v tomto případě funguje. V Čechách se nabízí celá řada zajímavých míst, počínaje zámky, zábavními či sportovními centry konče například usedlostmi vybavenými výběhy s koňmi nebo off-roadovými trasami. Fantazii se meze nekladou, tematické zaměření by pro výběr akce mělo být rovněž klíčové. V případě, že volíte prostory, na které je potřeba dojíždět, nezapomeňte na dostatečnou kapacitu parkovací plochy pro hosty.Uznávaný odborník je pro média „tahákem“Klíčovým bodem v organizaci tiskové konference jsou pozvaní odborníci neboli speakeři. Bez nich by samotná tisková konference byla pro pozvané jen slabou motivací. Jejich přítomnost na akci je pro vás klíčem k zájmu ze strany zástupců medií. „Tváře“ za předsednickým stolem se rekrutují z řad společnosti, která tiskovou konferenci organizuje, a z osob, které jsou v daném oboru uznávanými odborníky (tzv. opinion leadeři). Přítomnost opinion leaderů je pro tiskovou konferenci velmi přínosná a stává se jedním z hlavních důvodů, proč pozvaní účast přijmou. Představa novináře, že může ve svém článku nebo reportáži počítat s osobním vyjádřením v oboru respektované osoby, je jednoduše silnou motivací k účasti a vaším argumentem ve chvíli, kdy u novinářů zajišťujete příslib jejich účasti. Někteří odborníci mají tendenci se do tématu příliš ponořit a přestat vnímat čas.Určete si před akcí společně časový limit pro jejich prezentaci a dbejte na to, aby jej přednášející dodrželi. Optimální délka celé tiskové konference je jedna hodina až hodina a půl v případě, že následují otázky a odpovědi. Podle celkové délky můžete volit i počet řečníků, ideální rozložení témat je mezi dva až tři s časovým limitem 20 minut pro každého. Až budete dávat dohromady s řečníky obsah jejich příspěvků, pamatujte na to, že je důležité držet se vždy klíčového tématu. Témata, která nejsou přímým poselstvím dané akce, jako ekonomické výsledky společnosti, vize do dalších let apod. si zaslouží samostatnou příležitost ke komunikaci, ať již ve formě tiskové konference, briefingu či tiskové zprávy.Zvěte s rozmyslemMáte téma a speakery a vybranou lokalitu a tím i polovinu práce za sebou… To vše vám pomůže k zajištění uspokojivé účasti médií na akci. Není to ale to jediné, čím si k jejich přítomnosti dopomůžete. I pozvánka na akci a její rozeslání zástupcům médií mají svou důležitost.Pozvánka na tiskovou konferenci musí obsahovat základní informace, jako jsou termín konání, hodina, místo, časový rozvrh a program včetně doprovodných akcí. Časový rozvrh se snažte v rámci možností vždy dodržet, toleruje se plus mínus čtvrt hodiny. Pozvané dokáže často rozladit fakt, že se na nedochvilné kolegy čeká až desítky minut.Vhodné dny pro tiskovou konferenci jsou úterý, středa a čtvrtek. V pondělí mívají redakce většinou porady a pátek je nevhodný především pro časově náročnější akce, ale i z jednoduchého důvodu, že končí pracovní týden a lidi už můžou být myšlenkami někde úplně jinde. Tiskové konference se většinou konají v dopoledních hodinách, odpoledne „honí“ redaktoři termíny a není namístě je v takovém případě zdržovat na akci dokonce až do večerních hodin. Navíc málokdo se zástupců médií bude ochotný trávit takto čas mimo svoji pracovní dobu.Způsoby distribuce a volba médií mohou do značné míry ovlivnit počet novinářů na akci. Pokud je vaší prioritou „kvalita“ a nikoli „kvantita“ zúčastněných, doporučuji rozeslat pozvánku adresně pouze na ty zástupce médií, o které na akci stojíte. Není od věci obeslat zvolené novináře nejprve mailem s informací o termínu konání akce bez dalších detailů zhruba dva týdny před akcí a další informace jim zaslat adresně v tištěné pozvánce pár dní před termínem tiskové konference. Tímto krokem si zajistíte, že budou dopředu počítat s termínem akce, ale další detaily se dozvědí až z pozvánky. Dáte tak menší šanci riziku, že se na akci dostaví i nezvaní, jako je tomu v případech, kdy se pozvánka objeví na některém se sdílených serverů nebo ji se všemi detaily jednoduše některý z novinářů „pustí“ dále. Pokud však vy nebo váš šéf kladete důraz na co nejvyšší počet přítomných na akci, máte možnost zaslat pozvánku i informačním agenturám, které se postarají o její další distribuci, a vy si tak zajistíte vyšší účast s určitým procentem těch, kteří se přijdou jen podívat nebo občerstvit. Odškrtněte siMáte místo, termín, speakery a tím i část práce za sebou. Zbytek kroků nutných k organizaci tiskové konference se dá shrnout do jednoduchého seznamu, který poslouží jako tahák před její přípravou:·                                 Tiskové materiály, fotografie, kontakty na řečníky·                                 Prostor pro případná interview s jednotlivými prezentujícími·                                 Hostesky, většinou 2–3 dle rozsahu akce·                                 Prezenční listina (eventuelně nádoba na vizitky zúčastněných)·                                 Jmenovky speakerů na předsednický stůl·                                 Fotograf (eventuelně video kameraman)·                                 Překladatel nebo tlumočník·                                 Audio a video technika – mikrofony, tlumočnická technika, počítač, projekční technika a další·                                 Dekorace prostor – bannery, loga firmy, květinová výzdoba·                                 Občerstvení běžně v cenovém rozpětí 500 až 1000 Kč na osobu·                                 Dárek, firemní propagační předměty při odchodu

Pokračovat na článek


Telemarketing v praxi

S rozvojem orientace na zákazníka si většina firem klade otázku, jak efektivně komunikovat s rostoucím počtem klientů. Jednou z odpovědí je zřízení call center. Tyto organizační jednotky zajišťují zpracování odchozích ale i příchozích hovorů. Jedná se tedy o jednu z forem přímého marketingu – telemarketing. Telemarketing můžeme členit na aktivní a pasivní.Aktivní telemarketing spočívá v oslovování potenciálních zákazníků s nabídkou zboží či služeb. Tyto hovory se využívají také pro průzkum trhu, aktualizace databáze a zjišťování potřeb zákazníků. Operátoři v některých případech po telefonu sjednávají schůzky obchodníkům nebo přímo uzavírají objednávky. V anglické podobě se tyto odchozí hovory nazývají jako outbound hovory. Pojem pasivní telemarketing chápeme jako zpracování příchozích telefonních hovorů (inbound hovory). Klienti se obvykle informují o nabízených produktech či službách. Pomocí pasivního telemarketingu se také zpracovávají různé soutěže, reklamace, stížnosti apod.Při aktivním telemarketingu bývá školení operátorů kratší a jednoduší než v pasivním, kde je potřeba znát detailně veškeré produkty a služby. Pro vyřizování příchozích hovorů je ale obvykle jednodušší výběr operátorů, ne všichni mají totiž schopnosti prodávat.Můžeme se také setkat s call centry, kde operátoři část pracovní doby aktivně kontaktují klienty a zbytek času vyřizují příchozí hovory. Tato kombinace může být pro operátora pestřejší, ale na druhou stranu psychicky více náročná. Aby byl pro firmu aktivní telemarketing přínosný, je potřeba si uvědomit několik základních předpokladů. Telemarketingová kampaň by měla být před samotným zahájením velmi dobře naplánována, což vyžaduje dostatečnou časovou rezervu. Pokud se taková skutečnost podcení a s přípravou kampaně se spěchá, pak taková práce přijde s největší pravděpodobností vniveč. Dalším předpokladem je důkladná znalostní a argumentační příprava operátorů. Důležité je operátory obeznámit s výhodami pro klienty a s použitelnými argumenty, což uplatní především při zvládání námitek. Produkty, které jsou velmi drahé, náročné na vysvětlení nebo potřebují názorné předvedení, logicky nejde prodat po telefonu. V těchto případech je cílem domluvit osobní schůzku. Za zmínku stojí také rychlá zpětná vazba a aplikace změn. Tato vazba neboli feedback, pomáhá identifikovat silné a slabé stránky operátora a umožňuje zaměřit se u každého na oblasti jeho rozvoje. Někdy manažeři vyhodnotí úspěšnost operátorů až na konci celé kampaně, to však bývá již pozdě. Operátoři potřebují získat zpětnou vazbu ihned po prvním uvedení do praxe, aby mohli případně změnit způsob vedení hovoru. Pro požadovanou úroveň služeb call centra je nutné vybrat pouze nejvhodnější uchazeče. Abychom toho docílili, měli bychom sledovat u každého několik kritérií potřebných pro výkon takovéto práce. V oblasti hlasové charakteristiky je to hlasitost, tempo, výslovnost, artikulace a intonace. Dále by pak uchazeč neměl postrádat dostatečnou slovní zásobu, měl by být schopný koordinovat více činností a v neposlední řadě musí být schopný odolávat stresovým situacím. Při rozhodování o využití telemarketingových služeb stojí firmy často před rozhodnutím, zda volat vlastními silami nebo zda vybrat možnost využití externích call center.Hlavním důvodem, proč firmy využívají k vykonávání potřebné práce zdroje pocházející z „vnějšího prostředí“, je především snaha snížit firemní náklady.Levnější je většinou využít vlastní síly, zejména v případech, kdy máte jinak nevyužité pracovníky, kteří mohou například obvolávat potenciální klienty s nabídkami.Pokud se plánuje větší kampaň, kde se počítá s desítkami či stovkami hovorů denně, bude pravděpodobně najmutí specializované firmy nutné.Dalším kritériem je čas. Call centra jsou již vybavená počítači, telefonními přístroji a mají vyškolené zaměstnance. Pokud byste všechno vybavení sháněli sami a dělali nábor lidí, byl by to proces na delší dobu.Jako možnost se nabízí i kombinace obou forem. Nejobvyklejší je pro pasivní telemarketing využití vlastního call centra a pro aktivní volání využití externího call centra.

Pokračovat na článek


Jakdobře zvolit obor podnikání

Vykonáváte denně práci, která Vás nenaplňuje, a děláte jí pouze kvůli nutnosti zajistit si finance na živobytí? Nedaří se Vám v dnešní složité době sehnat práci odpovídající Vaší kvalifikaci a možnostem? Hledáte zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené a nemůžete si kvůli rodině dovolit pracovat ve striktně určenou pracovní dobu? Pak jste nejspíš už mnohokrát přemýšleli o tom, jak osvobozující a příjemné asi je být svým pánem a zahájit své vlastní podnikání. Jenže jaký obor si vybrat?Jestliže chcete začít podnikat, je opravdu důležité, abyste dobře zvolili, co bude předmětem Vaší činnosti. Prvním předpokladem je, že byste měli mít ke zvolenému oboru blízko. Všeobecně platí, že pokud někdo poskytuje lidem služby či nabízí nějaké produkty pouze kvůli vidině získaných peněz, bývá méně úspěšný než ten, kdo svým podnikem žije a je svou prací nadšený. Vámi zvolený obor by Vás však neměl pouze bavit, měli byste zároveň mít i odborné znalosti a ideálně i zkušenosti s danou problematikou. Nejjednodušší volbu tedy obvykle mají lidé, kteří se již na škole naučili nějakému řemeslu, získali v něm i nějakou praxi a stále je tato činnost naplňuje.Dalším aspektem, který byste měli vzít do úvahy, je podnikatelské prostředí ve Vašem regionu. Měli byste provést průzkum trhu, abyste věděli, zda máte reálnou šanci se v dané lokalitě prosadit. Myslíte si, že by lidé ve Vašem okolí měli o Vámi nabízené služby či produkty zájem? A pokud dojdete k závěru, že ano, je ještě volný prostor na trhu, nebo je v daném oboru tak velká konkurence, že byste měli problém uspět? Samozřejmě ani fakt, že Vámi zvolený předmět podnikání již realizuje více firem, nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Je však nutné dobře zvážit, zda můžete lidem nabídnout něco víc než Vaši konkurenti. A mnohdy stačí mít jen lepší přístup nebo umět se dobře prodat. Zkuste se zeptat Vašich známých, co si myslí o Vašem podnikatelském záměru. Koupili by si oni Vaše produkty /služby? Pokud již podobné produkty /služby odebírají od jiných dodavatelů, jsou s nimi spokojeni, nebo by uvítali nějaké změny? Odpověď na tyto otázky a názory jiných lidí Vám také mohou velmi usnadnit rozhodování.V momentě, kdy už máte představu, čím byste se tedy chtěli zabývat, je na čase vzít v úvahu i další skutečnosti, které ovlivňují úspěšné zahájení podnikání. Budete schopni sehnat dostatečný kapitál? Jaké podmínky musíte jako začínající podnikatel splňovat? Například pokud si chcete založit živnost, je dobré vědět, jaké požadavky jsou na danou živnost kladeny z hlediska legislativy. Nemůžete totiž jen tak začít podnikat v jakémkoliv oboru Vás napadne, aniž byste měli požadované vzdělání či oprávnění. Určitě tedy nejprve prostudujte živnostenský zákon a zjistěte, co vše je třeba pro vybraný obor splňovat. Nezapomeňte také zjistit, zda se ve Vašem okolí nacházejí vhodné prostory, které byste mohli využít, a jak jsou finančně dostupné. Pokud máte možnost tento problém vyřešit díky vlastní nemovitosti, máte zdánlivě o starost méně. Ovšem v případě, že byste rádi využívali k podnikání třeba jednu volnou místnost ve Vašem rodinném domě, velmi dobře zvažte, zda Vám časem nebude přítomnost zákazníků u Vás doma nepříjemná.Jak sami vidíte, není tak lehké zvolit si náplň své podnikatelské činnosti a je potřeba zodpovědně zvážit všechny aspekty a skutečnosti. Nicméně pokud se Vám podaří vybrat si dobře, získáte nejen stabilní zdroj příjmů, ale i práci, která pro Vás bude zábavou.

Pokračovat na článek