Základní škola v Hluboké nad Vltavou - Klenot mezi vzdělávacími institucemi

Zš Hluboká

Vítejte na webových stránkách Základní školy Hluboká nad Vltavou! Jsme škola s dlouholetou tradicí vzdělávání a vychovávání dětí v oblasti jižních Čech. Naše škola nabízí moderní a kvalitní vzdělávací programy, které se zaměřují nejen na znalosti a dovednosti, ale i na rozvoj osobnosti každého žáka. Zde na našich stránkách najdete veškeré informace o naší škole, včetně podrobností o učitelích, aktuálním rozvrhu vyučování, volnočasových aktivitách pro děti a mnoho dalšího. Přejeme Vám příjemné prohlížení našich stránek!

Historie ZŠ Hluboká

Historie ZŠ Hluboká

Základní škola v Hluboké nad Vltavou byla založena již v roce 1876. Původně se jednalo o jen jednu třídu, která byla umístěna v budově radnice. Postupem času se škola rozrůstala a v roce 1910 byla postavena nová budova školy, ve které se učilo až do roku 1976.

V té době došlo k dalšímu rozšíření školy a byly postaveny přístavby, které sloužily jako učebny a sportovní hala. V posledních letech proběhla rekonstrukce budovy a modernizace vybavení, aby splňovaly současné standardy.

ZŠ Hluboká s dlouhou historií je dnes moderní školou s vynikajícím týmem pedagogů, kteří pečlivě dbají o vzdělání svých žáků. Škola nabízí kromě základního vzdělání i mnoho volitelných předmětů, sportovních aktivit a spoustu zábavy pro děti.

Současná situace školy

Současná situace školy ZŠ Hluboká

Základní škola v Hluboké nad Vltavou prochází zajímavými změnami. Nově jmenovaný ředitel Martin Novák přichází s inovativními myšlenkami, které mají pozitivní dopad na vzdělávání žáků.

V posledním roce došlo k modernizaci technického zázemí školy - nově byla instalována interaktivní tabule do každé třídy a žactvo má k dispozici moderní počítače, které umožňují rozšíření možností vzdělávání.

Výuka se zaměřuje na aktivní zapojení žáků do procesu učení, neustálý rozvoj komunikativních a jazykových dovedností, podporu kritického myšlení a rozvoj osobnosti každého jednotlivce.

ZŠ Hluboká tak nabízí svým žákům vynikající zázemí pro efektivní studium, podporu nadání a talentů a možnost zlepšení anglických jazykových znalostí prostřednictvím mezinárodně uznávaných certifikátů.

Vzdělávací programy a předměty

Vzdělávací programy a předměty na ZŠ Hluboká

Základní škola v Hluboké nad Vltavou nabízí svým žákům bohaté vzdělávací programy a předměty. Kromě povinných předmětů jako jsou čeština, matematika nebo výchova k občanství, máme pro naše žáky připraveny také další zajímavé a užitečné předměty.

V rámci našeho vzdělávacího programu nabízíme například angličtinu od 1. ročníku, kterou se učíme zábavnými aktivitami a hrami. Pro třetí stupeň pak máme připravený kurz němčiny.

Dalším oblíbeným předmětem je informatika, kde se naši žáci naučí základům práce s počítačem a internetem. Následně mohou pokračovat ve volitelném předmětu "programování", kde se naučí psát jednoduché webové stránky nebo hry.

Zajímavou alternativou pro sportovce je pak volitelný předmět "florbal", který je velmi populární mezi našimi žáky.

Důležité místo v rámci naší školy zaujímá také prevence závislostí, a proto se naši žáci účastní projektů zaměřených na prevenci rizikového chování.

Na ZŠ Hluboká se tak každý žák může realizovat a rozvíjet své zájmy v širokém spektru vzdělávacích programů a předmětů.

Pedagogický tým a vedení školy

Pedagogický tým a vedení školy jsou klíčoví pro úspěšný chod ZŠ Hluboká. Tento tým zahrnuje pedagogy s bohatými zkušenostmi, kteří se věnují nejen vzdělávání žáků, ale také jejich osobnostnímu rozvoji. Vedení školy pak pečlivě plánuje a řídí veškeré aktivity, aby splnili cíle stanovené pro školu a zajistili efektivní fungování. Spolupráce mezi pedagogy a vedením školy je klíčová pro dosažení úspěchů v oblasti vzdělávání i mimo ni.

Žáci a jejich aktivity

Žáci na základní škole v Hluboké nad Vltavou jsou velmi aktivní a plní svůj den mnoha různými aktivitami. Díky podpoře ze strany školy mají žáci možnost rozvíjet se nejen ve vzdělání, ale také v oblasti sportu, kultury a umění. Od zumbových lekcí a keramických nebo tanečních kroužků až po sportovní turnaje a divadelní představení - na ZŠ Hluboká si každý žák najde své oblíbené aktivity a má možnost se přinést do společenství celé školy.

Spolupráce se zahraničními partnerskými školami

Spolupráce se zahraničními partnerskými školami je klíčovou součástí vzdělávacího procesu na Základní škole Hluboká nad Vltavou. Naše škola se pyšní mnohaletou spoluprací s partnerstvím v zahraničí, což přináší žákům nejen nové znalosti a zkušenosti, ale také zlepšení komunikačních dovedností a kulturního povědomí.

V rámci naší spolupráce navazujeme kontakty s partnerskými školami po celém světě, jako jsou např. Spojené státy americké, Nizozemsko, Francie nebo Španělsko. Žáci mají možnost účastnit se mezinárodních projektů a výměnných pobytů, kde prohlubují své jazykové schopnosti a poznání odlišných kultur.

Naše spolupráce s partnerskými školami je velmi důležitá pro rozvoj naší školy a jejich žáků. Jsme rádi, že můžeme nabídnout tuto neopakovatelnou možnost pro žáky i učitele naší základní školy.

Budoucnost ZŠ Hluboká

Budoucnost ZŠ Hluboká vypadá velmi slibně. Tato základní škola se nachází v malebném městečku Hluboká nad Vltavou a poskytuje svým žákům moderní vzdělání s důrazem na kvalitu výuky a individuální přístup. V budoucnu plánuje škola rozšířit svoji nabídku o nové kurzy, které pomohou žákům rozvíjet jejich potenciál a zlepšovat své schopnosti. Díky těmto snahám se ZŠ Hluboká stane ještě silnějším pilířem ve vzdělávacím systému České republiky.

Závěr - ZŠ Hluboká: Vzdělání pro život plný úspěchů!

Publikováno: 18. 05. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Aneta Svobodová

Tagy: zš hluboká | základní škola v hluboké nad vltavou