Švýcarská Vlajka

Objevte tajemství Švýcarské vlajky: Více než jen symbol

Historie švýcarské vlajky Původ švýcarské vlajky, bílého kříže na červeném pozadí, není zcela jasný. Víme ale, že symbol bílého kříže se ve Švýcarsku objevuje již od středověku. Jeho použití sahá až do bitvy u Laupenu v roce 1339, kde vojáci Bernského kantonu nosili bílý kříž na svých uniformách jako...

Pravitko

Pravítko: Více Než Jen Čáry Na Papíře

Historie měření: Od prstu k pravítku Měření je nedílnou součástí lidské historie. Od prvních civilizací lidé potřebovali měřit délku, objem a hmotnost. V počátcích se spoléhali na vlastní tělo. Prst, dlaň, loket nebo chodidlo sloužily jako jednotky míry. Tyto míry byly ovšem nepřesné a lišily se člověk od...

Indexy

Indexy: Klíč k efektivnímu studiu?

Indexy ve školství Indexy hrají ve školství klíčovou roli, jelikož umožňují objektivně porovnávat a hodnotit vzdělávací instituce, programy a výsledky studentů. Mezi nejznámější indexy patří PISA, TIMSS a PIRLS, které se zaměřují na mezinárodní srovnání žáků v matematice, čtenářské gramotnosti a...

Alfred Nobel

Alfred Nobel: Více než jen dynamit, vizionář vzdělanosti

Domácí vzdělávání Domácí vzdělávání, někdy nazývané také homeschooling, je v České republice legální alternativou ke klasické školní docházce. Rodiče, kteří se pro tuto možnost rozhodnou, přebírají plnou zodpovědnost za vzdělání svých dětí. To zahrnuje plánování výuky, výběr materiálů a metod, ale i...

Szscb

SZŠ: Tvoje cesta k práci snů ve zdravotnictví?

Co je to SZŠ? Střední zdravotnická škola, zkráceně SZŠ, je střední škola, která připravuje studenty na práci ve zdravotnictví. Výuka trvá zpravidla čtyři roky a je zakončena maturitní zkouškou. Na SZŠ se můžeš hlásit po dokončení základní školy. Studium na SZŠ je náročné, ale zároveň velmi obohacující....

Kvadr

Tajemství Kvadru: Zábavná geometrie pro každého

Definice kvadru Kvadr je trojrozměrné geometrické těleso, které patří mezi šestistěny (hexaedry). Je ohraničen šesti obdélníky, které tvoří jeho stěny. Tyto stěny se protínají v 12 hranách a 8 vrcholech. Každý vrchol kvadru je vrcholem tří obdélníků. Důležitou vlastností kvadru je, že všechny jeho stěny svírají...

Personalizované samolepicí etikety pomohou společnosti vyniknout na trhu

Hlavní část úspěchu značky závisí na očekáváních zákazníků od produktů, které jsou energetickou formou firmy. A etiketa, která je první věcí, kterou zákazníci uvidí, je klíčem k navázání kontaktu mezi spotřebitelem a značkou.Personalizované samolepicí etikety jsou novým trendem ve vývoji značky, protože...

Rndr Titul

RNDr. titul: Vše, co potřebujete vědět

Význam titulu rndr. Titul "rndr." je zkratkou pro "doktor přírodních věd" a je udělován absolventům magisterského studia v přírodovědných oborech na českých a slovenských vysokých školách. Získání titulu rndr. vyžaduje úspěšné dokončení náročného studia a obhajobu rigorózní práce, která prokazuje hluboké...

Zš Hálkova Humpolec

ZŠ Hálkova Humpolec: Kde vzdělání dostává křídla

Moderní výukové metody Tradiční způsoby výuky, jako je frontální výklad a biflování, už dávno nestačí. Moderní doba si žádá moderní metody, které zaujmou studenty a pomohou jim lépe si osvojit znalosti a dovednosti. Mezi nejoblíbenější patří projektová výuka, která rozvíjí kreativitu a kritické myšlení....

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost: Matematika náhody v našem každodenním životě

Co je to pravděpodobnost? Pravděpodobnost je matematický pojem, který popisuje, jak je pravděpodobné, že se něco stane. Vyjadřuje se jako číslo mezi 0 a 1, kde 0 znamená, že se něco určitě nestane, a 1 znamená, že se to určitě stane. Například pravděpodobnost, že při hodu mincí padne panna, je 0,5, protože existují dvě...

Sešity

Sešity: Tajemství úspěšného školního roku

Výběr správného sešitu Při výběru sešitu hraje roli účel, ke kterému ho potřebujeme. Pro psaní poznámek na schůzce postačí tenký sešit s kroužkovou vazbou. Pro studenty se hodí sešity s pevnější vazbou a dostatkem listů na zápisky z přednášek. Pro umělce jsou ideální skicáky s tvrdými deskami a kvalitním...

4 Zš Plzeň

4 ZŠ Plzeň: Která je ta pravá pro vaše dítě?

ZŠ a MŠ Montessori Plzeň (pro alternativní vzdělávání) ZŠ a MŠ Montessori Plzeň je škola nabízející alternativní vzdělávání inspirované pedagogikou Marie Montessori. Škola se nachází v Plzni a vítá děti od 3 do 15 let. V Montessori prostředí se klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti a jeho...