Podnikání

Výdaje podle skutečnosti

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme. Co vše lze zahrnout do výdajů Finanční úřad uznává výdaje, které: jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmů ..

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% ..

Faktury a doklady

Archivace dokladů Každá samostatně výdělečná osoba odpovídá za archivaci a prokazatelnost svých dokladů. Po dobu uskladnění může dojít ke ztrátě kvality dokladu, resp. jeho čitelnosti. V těchto případech je dobré rizikové doklady okopírovat a založit je spolu s ..

Účetnictví (podvojné)

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Účetnictví (podvojné) Podvojné účetnictví je ke dnešnímu ..

Daňová evidence

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Daňová evidence Daňová evidence je termín nového zákona ..

Daňové přiznání

31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá ..

Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám. Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, ..