metoda strategického plánování

Swot Analýza

SWOT analýza: Klíčová metoda pro úspěšné strategické plánování

Co je SWOT analýza SWOT analýza je metoda strategického plánování, která se používá k hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (anglicky Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) určité organizace nebo projektu. Tato analýza umožňuje vyhodnotit současnou pozici organizace vzhledem ke konkurenci a...