matematická funkce, která má graf přímku

Lineární Funkce

Lineární funkce: Přímá cesta k pochopení matematiky

Úvod do lineárních funkcí Úvod do lineárních funkcí Lineární funkce je matematická funkce, kterou využíváme k popisu různých fyzikálních, ekonomických a technických jevů a procesů. Jedná se o funkci, jejíž graf tvoří přímku. Pro pochopení lineární funkce je nutné znát základní pojmy jako jsou koeficient...