abeceda používaná v řecku

Řecká Abeceda

Objevte tajemství řecké abecedy: Klíč k porozumění antické kultuře

Úvod k řecké abecedě Řecká abeceda je jednou z nejstarších a nejdůležitějších abeced používaných v Evropě. Byla vytvořena v 9. století před naším letopočtem a sloužila jako základ pro psaní a uchování starověkých řeckých textů, básní, dramat a filozofických spisů. Dnes je řecká abeceda stále užívána jak...