Gymnázium na Pražačce: Místo, kde se vzdělání stává zážitkem

Gymnázium Na Pražačce

"Vítejte na stránkách gymnázia na Pražačce - místě, kde školní vzdělání má nové rozměry. Najdete zde veškeré informace o naší škole, historii i budoucnosti. Připravili jsme pro vás rozmanitou nabídku vzdělávacích programů a aktivit, které napomohou vašemu osobnímu i akademickému růstu."

Historie gymnázia na Pražačce

Historie gymnázia na Pražačce sahá až do roku 1882, kdy bylo založeno jako "Vyšší reálné gymnázium pražských bratří" ve Žižkově. V roce 1906 se pak přestěhovalo na svou současnou adresu v Libni a změnilo svůj název na "Státní reálné gymnázium II. v Praze".

Během první světové války byla činnost školy omezena a po válce probíhal postupný návrat k normálnímu provozu. V období druhé světové války bylo gymnázium uzavřeno a budovalo se zde ústřední ředitelství Hitlerjugend.

Po osvobození se škola stala opět předmětem zájmu mnoha žáků i učitelů. V roce 1953 byl název změněn na "Reálné gymnázium II. Praha - Libeň" a v roce 1989 získalo současný název "Gymnázium Na Pražačce".

Dnes se jedná o renomovanou střední školu s dlouhou historií, která poskytuje kvalitní vzdělání nejen v oblasti přírodovědných disciplín, ale také uměleckých oborů a jazyků.

Vzdělávací program

Vzdělávací program pro Gymnázium na Pražačce: Nabídka kvalitního vzdělání a přípravy na budoucnost.

Zaměření školy

Zaměření školy - příprava na vysokou školu a rozvoj osobnosti

Gymnázium na Pražačce se zaměřuje na kvalitní přípravu studentů na vysokoškolské studium. Významnou součástí vzdělávání je také rozvoj osobnosti a získávání klíčových kompetencí, které jsou důležité pro úspěšné uplatnění v různých oblastech života. Naše škola nabízí širokou paletu vzdělávacích programů, které umožňují studentům vybrat si ten správný směr svého budoucího vzdělání.

Kvalita výuky a výsledky studentů

Kvalita výuky a výsledky studentů jsou pro nás v Gymnáziu na Pražačce nejvyšší prioritou. Věříme, že kvalitní a moderní výuka ve spojení s individuálním přístupem k žákům je klíčem ke skvělým výsledkům. Proto se neustále snažíme inovovat své metody výuky a zkvalitňovat školní prostředí, aby se naše studenti cítili co nejlépe a dosahovali co nejlepších výkonů. Přesvědčte se sami o úspěších našich absolventů, kteří patří mezi nejúspěšnější studenty při přijímacím řízení na prestižní české i zahraniční univerzity.

Spolupráce s partnerskými školami a institucemi

Spolupráce s partnerskými školami a institucemi je pro Gymnázium na Pražačce velmi důležitá. Naše škola se aktivně zapojuje do různých projektů a spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi, aby mohla nabídnout svým studentům nejlepší možné vzdělání. Společně se snažíme rozvíjet nové metody a přístupy ke vzdělávání, které budou efektivnější a modernější.

Jedním z hlavních cílů spolupráce s partnerskými školami je poskytovat našim studentům mezinárodní zkušenosti a umožnit jim studovat na prestižních univerzitách v zahraničí. Díky spolupráci jsme schopni poskytnout našim studentům řadu různých možností, jako jsou například stáže nebo programy pro výměnu studentů.

Naše škola také úzce spolupracuje s odbornými organizacemi a firmami, aby mohla poskytnout svým studentům praktické zkušenosti a umožnit jim přiblížit se k reálnému pracovnímu prostředí. Díky této spolupráci mají naši studenti možnost vidět, jak funguje konkrétní obor a jak se v praxi uplatňují znalosti a dovednosti získané během studia na Gymnáziu na Pražačce.

Spolupráce s partnerskými školami a institucemi je pro nás velkou příležitostí nejen rozšiřovat své znalosti a zkušenosti, ale také vytvářet silné vztahy s dalšími vzdělávacími institucemi po celém světě.

Aktivity školy pro studenty

Aktivity školy pro studenty

Gymnázium na Pražačce se pyšní nejen vynikajícím akademickým programem, ale také nabídkou rozmanitých aktivit pro své studenty. Díky nim mají naši žáci možnost rozvíjet své schopnosti a zájem o různorodé obory či zájmy.

Mezi naše aktivity patří například divadelní soubor, kde se mohou studenti zapojit do tvorby divadelních her a jejich inscenace. Mimo to nabízíme i studentskou radu, která umožňuje aktivní participaci v organizaci různých akcí a setkání s ostatními studenty.

Sportovně založení žáci mohou vybírat ze širokého spektra sportovních aktivit, jako jsou např. basketbal, fotbal, plavání nebo atletika. Pro ty nadšence do uměleckého směru pak máme ve škole k dispozici řadu krásných tanečních souborů a kroužků zaměřených na hudbu a tanec.

V Gymnáziu na Pražačce si každý najde svoje místo, které mu umožní rozvinout svůj potenciál a odhalit své skryté schopnosti!

Po celém roce pílené práce a úsilí jsou naši studenti na gymnáziu na Pražačce připraveni k závěrečným zkouškám. Je to pro ně nejen důležitý okamžik, ale také příležitost ukázat vše, co se za poslední roky naučili a jak moc jsou již připraveni na další etapu svých životů. V tomto závěru opět ukázali velkou píli, schopnost spolupráce a nadšení pro učení. Toto je pouze jeden z mnoha úspěchů, kterých jsme dosáhli v průběhu tohoto roku. Naše škola opět potvrdila svoji kvalitu a dala svým studentům pevné základy pro jejich budoucí úspěchy.

Publikováno: 24. 05. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Isolda Čadková

Tagy: gymnázium na pražačce | škola