ZŠ Glowackého: Kde se učení stává dobrodružstvím

Zš Glowackého

Vítejte na webových stránkách Základní školy v Ostravě-Glóvicích. Jsme moderní a dynamická škola, která se snaží poskytnout kvalitní vzdělání pro své studenty. Naše škola má dlouhou tradici a každým rokem se snažíme zlepšovat a přizpůsobovat se novým výzvám. Na této stránce najdete veškeré informace o naší škole, programu, aktivitách a dalších zajímavostech. Přejeme Vám příjemnou návštěvu!

Historie ZŠ Glowackého

Historie ZŠ Glowackého

Základní škola v Ostravě-Glóvicích, známá také jako ZŠ Glowackého, byla založena v roce 1952. V té době měla pouze několik málo tříd a učitelů, avšak postupem času se rozrostla a dnes patří mezi nejvýznamnější základní školy v kraji.

Během své historie ZŠ Glowackého prošla několika rekonstrukcemi a modernizacemi, aby zajistila moderní prostředí pro své studenty. Celkový počet žáků školy se v průběhu let měnil až s dosažením současného stavu kolem 500 žáků.

ZŠ Glowackého je známá svou kvalitní výukou a skvělými učiteli, kteří se neustále snaží najít nové a inovativní způsoby, jak motivovat studenty ke studiu. Škola nabízí širokou řadu aktivit a projektů pro děti různých věkových kategorií.

Dnes je ZŠ Glowackého jednou z nejmodernějších základních škol v regionu a její tradice ve vzdělávání pokračuje dál, aby pomohla budovat lepší budoucnost pro své studenty.

Vzdělávací program

Vzdělávací program na ZŠ Glowackého v Ostravě-Glóvicích je zaměřen na rozvoj celkových schopností a dovedností žáků. Náš školní vzdělávací program se soustředí nejen na zajištění kvalitního vzdělání v oblasti českého jazyka, matematiky, přírodovědných a společenských předmětů, ale také na rozvíjení kreativity, sportovních schopností a sociálních dovedností. Naše škola se snaží vést žáky ke komplexnímu myšlení a přemýšlením nad svými vlastními úspěchy. V rámci našeho programu mohou žáci navštěvovat různé volitelné kurzy a aktivně se zapojovat do řady akcí, které organizuje škola.

Vybavení školy

Vybavení školy - Moderní vybavení základní školy v Ostravě-Glóvicích zaručuje příjemné a efektivní vzdělávání všech žáků. V naší škole najdete kompletně vybavené učebny, technicky moderní laboratoře, počítačovou učebnu s internetovým připojením a interaktivní tabule pro každou třídu. Kromě toho máme rozlehlé sportovní hřiště, kde se žáci mohou aktivně trávit svůj volný čas i během vyučování tělesné výchovy. Naše škola také disponuje bohatou knihovnou s neustále aktualizovaným fondem literatury jak pro děti, tak i pro dospělé. Důraz klademe nejen na modernizaci vybavení, ale také na jeho údržbu a bezpečnost našich žáků.

Aktivity a akce pořádané školou

Rádi bychom Vás pozvali k prozkoumání naší nabídky aktivit a akcí, které pořádáme na ZŠ Glowackého v Ostravě-Glóvicích. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout mnoho zábavných a vzdělávacích programů pro naše studenty. Mezi aktivity patří sportovní turnaje, hudební představení, tématické workshopy a také exkurze do muzeí a kulturních památek. Náš cíl je nejen poskytnout studentům možnost zdokonalovat se ve svých zájmech, ale také pomoci jim rozvíjet dovednosti, jako jsou spolupráce a týmová práce. Jsme rádi, že můžeme klást důraz na celkový rozvoj studenta a využitím našich aktivit mu pomoci naplnit jeho potenciál. Pokud máte nějaké dotazy ohledně aktivit a akcí pořádaných školou nebo byste si chtěli rezervovat místo pro Vaše dítě, neváhejte nás kontaktovat!

Spolupráce se zahraničními školami

Spolupráce se zahraničními školami je pro nás v ZŠ Glowackého velkým přínosem. Díky ní rozšiřujeme obzory našich žáků a nabízíme jim možnost vzájemného poznávání kultur a jazyků. Spolupracujeme například se školami v Německu, Polsku nebo Rakousku, kde jsou naši žáci zapojeni do různých projektů a aktivit, které podporují jejich jazykové a mezikulturní kompetence. Věříme, že spolupráce se zahraničními školami je důležitým krokem ke vzdělání budoucích světových občanů.

Úspěchy žáků a absolventů

Na základní škole v Ostravě-Glóvicích, ZŠ Glowackého, jsme hrdí na úspěchy našich žáků a absolventů. Každý rok se naše škola pyšní mnoha talentovanými a nadanými studenty, kteří excelují nejen ve školních předmětech, ale také v různých soutěžích a sportovních akcích.

Někteří our žáků se dokonce stávají laureáty prestižních celostátních i mezinárodních soutěží, jako jsou matematické olympiády nebo výtvarné soutěže. Naše absolventy najdeme ve vysokých školách po celém světě, kde pokračují ve studiu nejrůznějších oborů.

Naše škola podporuje nadání a rozvíjí kreativitu každého z našich žáků. Jsme přesvědčeni, že důraz na tvorbu a inovativnost napomáhají k budování skutečných lídrů budoucnosti.

Závěr a doporučení pro zájemce o studium na ZŠ Glowackého.

Po prozkoumání všech důležitých informací o ZŠ Glowackého jsme připraveni poskytnout závěr a doporučení pro zájemce o studium na této škole. ZŠ Glowackého je moderní škola s vynikajícím pedagogickým týmem, kteří poskytují svým studentům skvělou vzdělávací zkušenost. Škola také nabízí mnoho aktivit mimo hodiny, jako jsou sportovní kluby a různé kroužky.

Pokud se rozhodnete pro studium na ZŠ Glowackého, můžete očekávat pečlivou péči o vaše potřeby a podporu ve vašem vzdělávacím procesu. Navíc je škola umístěna v klidné oblasti Ostravy-Glovic, což umožňuje bezpečné prostředí pro studium.

Celkově vzato, pokud hledáte školu s profesionálním přístupem ke vzdělávání a životem plnou atmosférou, doporučujeme vám ZŠ Glowackého. Tuto školu silně doporučujeme každému zájemci o kvalitní základní vzdělání.

Publikováno: 15. 06. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: zš glowackého | základní škola v ostravě-glóvicích