ZŠ Filosofská v Praze: Kde se učení stává filozofií života

Zš Filosofská

Vítejte na stránkách základní školy Filosofická v Praze! Zde se dozvíte více o našem vzdělávacím programu, pedagogickém týmu a historii školy. Přejeme Vám příjemné prohlížení!

Historie ZŠ Filosofická

Historie ZŠ Filosofická

Základní škola Filosofická se nachází v srdci Prahy a její historie sahá již do 19. století. Původně fungovala jako škola pro chudé dívky a jejím cílem bylo poskytnout jim vzdělání a možnost lepšího uplatnění v životě.

V průběhu let se škola rozvíjela a postupně se stala jednou z nejuznávanějších základních škol v Praze. Současným jménem "Filosofická" byla pojmenována po druhé světové válce, když byla reorganizována jako univerzální základní škola.

Dnes je ZŠ Filosofická moderní institucí s kvalitními učiteli a neustálým důrazem na vzdělání dětí. Škola nabízí rozsáhlý program akademických i praktických předmětů, které pomáhají studentům rozvíjet své schopnosti a připravují je na další úspěšné kroky ve svém životě.

Historie ZŠ Filosofické je hrdou součástí tradice této prestižní pražské instituce.

Vzdělávací program

Vzdělávací program ZŠ Filosofická v Praze - nabídka kvalitního vzdělání pro děti z celého města. Učíme se nejen základům matematiky, češtiny a cizích jazyků, ale také rozvíjíme kreativitu a praktické dovednosti ve výtvarném umění, hudebním a tělesném výchově. Náš program je sestaven tak, aby byl co nejefektivnější při přípravě dětí na nadcházející studium na střední škole.

Pedagogický tým

Pedagogický tým základní školy Filosofská v Praze tvoří skupina zkušených a pedagogicky nadaných učitelů, kteří se snaží maximálně využít své znalosti a dovednosti k tomu, aby poskytli žákům nejen kvalitní vzdělání, ale také podporu a pomoc při řešení problémů. Naše škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému žákovi a společně se s rodiči se snažíme najít optimální řešení jak pro akademický růst, tak i pro osobnostní rozvoj.

Život školy

"Život školy ZŠ Filosofská v Praze: Vzdělání a zábava pro děti v srdci města."

Aktivity pro žáky

Aktivity pro žáky na ZŠ Filosofická v Praze jsou plné zábavy a učení. Naše škola nabízí mnoho aktivit, které pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti našich studentů. Mezi ty nejoblíbenější patří různé sportovní aktivity, výtvarné workshopy či divadelní představení. Dále také organizujeme exkurze a soutěže s ostatními školami v okolí. Snažíme se poskytnout našim žákům co největší možnost objevovat nové věci a rozvíjet své talenty.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je pro nás na ZŠ Filosofická velmi důležitá. Věříme totiž, že jen pomocí partnerství a vzájemného porozumění můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše žáky. Proto se snažíme pravidelně komunikovat s rodiči prostřednictvím různých setkání a akcí, jako jsou třeba informační schůzky, výstavy prací, sportovní turnaje či kulturní představení. Rádi bychom tak společně podpořili rozvoj talentů a schopností každého žáka a poskytli mu maximální podporu v jeho vzdělávání.

Závěr - Základní filozofická škola v Praze usiluje o vzdělávání celé osobnosti s důrazem na rozvoj kritického myšlení a zdravé sebevědomí v rámci tradičních hodnot a moderních poznatků.

Zdroje

"Zdroje k vzdělání na ZŠ Filosofická v Praze"

Publikováno: 18. 05. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Adla Vavřičková

Tagy: zš filosofská | základní škola v praze