ZŠ Angel: Kvalitní vzdělání pro budoucnost Prahy

Zš Angel

Vítejte na stránkách Základní školy Angel v Praze! V našem úvodu se dozvíte, co nás jako školu odlišuje a jaké jsou naše hlavní priority.

Historie ZŠ Angel

Historie ZŠ Angel sahá až do roku 1902, kdy byla založena jako soukromá škola s názvem "Dívčí osmiletá škola na Smíchově". V roce 1948 se stala státní školou a její název byl změněn na "Základní devítiletá škola Svatopluka Čecha". V roce 1991 dostala škola nový název "ZŠ Angel", dle svého umístění na ulici Anglická v pražské čtvrti Vinohrady.

Během své historie prošla ZŠ Angel mnoha změnami a modernizacemi, aby poskytovala žákům co nejlepší vzdělání. Dnes je škola vybavena moderními učebnami, interaktivními tabulemi a počítačovou technikou. Navíc jsou zde organizované různé kulturní akce, sportovní aktivity a výlety, které přispívají ke vzdělání žáků jak formou tradiční výuky, tak i aktivizujícím metodám.

ZŠ Angel je jednou z nejstarších a nejrenomovanějších základních škol v Praze. Její bohatá historie ukazuje její dlouhodobý závazek kvalitnímu vzdělávání pro všechny studenty.

Vzdělávací program a zaměření školy

Vzdělávací program a zaměření školy

Základní škola Angel v Praze se zaměřuje na kvalitní vzdělání dětí s důrazem na rozvoj osobnosti, spolupráci a přístupné vzdělávání. Vyučovací program je plánován tak, aby byl zábavný a motivující pro žáky, aby se mohli neustále učit a rozvíjet své schopnosti.

Zaměření školy spočívá v podpoře kreativity, inovace a moderních technologií, což umožňuje žákům rozvíjet své silné stránky a zlepšovat si praktické dovednosti. Důležitou součástí vzdělávacího programu jsou i mimoškolní aktivity, jako jsou sportovní akce či kulturní akce, které pomáhají budovat týmovou spolupráci mezi studenty.

Naše škola klade velký důraz na pedagogickou praxi a průběžnou odbornou přípravu učitelů. Studenti jsou nakonec hlavním cílem naší práce a my jsme tu proto, abychom jim pomohli dosáhnout jejich plného potenciálu ve vzdělání i osobnostním růstu.

Na ZŠ Angel nenajdete pouze školu, ale spíše komunitu lidí, kteří se snaží žákům poskytnout co nejlepší vzdělání a podporu.

Vybavení a technologie

Vybavení a technologie pro moderní vzdělání na ZŠ Angel

Naše základní škola je plně vybavena nejmodernějšími technologiemi a zařízením, které umožňuje efektivní a interaktivní vzdělávání. Ve třídách najdete nejen interaktivní tabule, ale také počítače, tablety, projekční zařízení a další moderní přístroje.

Díky tomu se naši žáci mohou učit pomocí různých způsobů, např. vizualizací, animací nebo simulacemi. Technologie také umožňuje lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, což podporuje aktivní studenty.

Nabízíme také speciálně navržený koutek pro výuku informatiky s deskami Raspberry Pi, kde si studenti mohou sestavovat počítače a programovat.

Všechny tyto technologie jsou nedílnou součástí výuky na ZŠ Angel a pomáhají nám připravit naše studenty na budoucnost.

Aktivity a zájmové kroužky

Aktivity a zájmové kroužky na ZŠ Angel v Praze

Naše škola nabízí širokou škálu aktivit a zájmových kroužků, které pomáhají rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti našich žáků. Mezi populární aktivity patří například sportovní kroužky (fotbal, basketbal, atletika), umělecké kroužky (malování, keramika, divadlo) nebo například hudební kroužek.

Nabízíme také jazykové kurzy pro ty nejmenší a studenty z vyšších ročníků. Tyto kurzy jsou zaměřené na angličtinu, němčinu i španělštinu.

Pro žáky se zájem o programování a robotiku máme připraveny speciální IT kroužky. Tyto kroužky pomáhají studentům rozvíjet myšlenkový proces a logické myšlení.

Naše aktivity a zájmové kroužky jsou velmi oblíbené mezi studenty. Pomáhají jim nejen rozvijet jejich potenciál v různých oblastech, ale také se bavit s ostatními spolužáky a učit se novým věcem mimo standardní vyučování.

Spolupráce s rodiči a komunitou

Spolupráce s rodiči a komunitou je klíčovým faktorem pro úspěšné fungování ZŠ Angel v Praze. Věříme, že spolupráce mezi školou a rodinou dítěte je základem celkového rozvoje dítěte a jeho vzdělání. Proto si velmi vážíme přispění rodičů do života školy a jejich aktivní zapojení do vzdělávacího procesu svých dětí. Společně s komunitou se angažujeme v různých projektech, které mají pozitivní dopad na celé okolí školy, a tak se podílíme na budování kvalitního prostředí pro život i učení našich dětí.

Úspěchy a ocenění

Úspěchy a ocenění ZŠ Angel

Základní škola v Praze, ZŠ Angel, se může pyšnit dlouholetými úspěchy a ziskem prestižních ocenění. Naše škola usiluje o nejvyšší kvalitu vzdělání a stojíme si za tím, že každý naši žák má potenciál excelovat.

Mezi naše nejvýznamnější ocenění patří například získání ceny Za přínos v oblasti edukace od Ministerstva školství. Tuto cenu jsme získali díky snaze našich pedagogů a žáků posunout se stále dále v oblasti modernizace vzdělávacích metod a technologií.

Rovněž jsme velmi hrdí na úspěchy našich žáků v mezinárodních soutěžích, jako je matematická olympiáda nebo soutěž First Lego League. Naši studenti pravidelně dosahují skvělých výsledků i ve sportu - reprezentujeme náš region ve fotbale či basketbale, ale třeba i v karate.

Jsme rádi, že dokazujeme, že kvalitní vzdělání jde ruku v ruce s úspěchem a radostnou atmosférou na škole.

Plány a vize pro budoucnost

Plány a vize pro budoucnost ZŠ Angel

Základní škola Angel se již dlouhodobě aktivně snaží přispívat k vzdělání a rozvoji svých žáků. Proto jsme se zaměřili na tvorbu konkrétních plánů a vizí, které budou sloužit jako cesta ke zlepšení kvality výuky a poskytnutí co nejlepšího prostředí pro rozvoj dětí.

Mezi klíčové priority patří například posilování digitální gramotnosti, rozvíjení týmové spolupráce, podpora talentovaných žáků a mezikulturního dialogu. Chceme se soustředit na individuální přístup ke každému žákovi a podporu jeho osobnostního růstu.

Náš cíl je neustále inovovat a zvyšovat úroveň vzdělání na naší škole. V budoucnosti bychom rádi implementovali moderní technologie do výuky, podpořili učitele ve využívání nových metodických postupů a nabídli více možností volnočasových aktivit pro děti.

Věřím, že společnými silami dokážeme zrealizovat naše plány a posunout se tak ještě o krok vpřed směrem k vzdělanější a rozmanitější společnosti.

Závěr – Co jsme se naučili na ZŠ Angel v Praze

Publikováno: 28. 05. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Aneta Svobodová

Tagy: zš angel | základní škola v praze