UMPRUM: Tvořivá laboratoř pro budoucnost designu

Umprum

Historie a tradice UMPRUM

UMPRUM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, se pyšní bohatou historií sahající až do roku 1885. Tehdy byla založena z iniciativy podnikatelů a umělců, kteří si uvědomovali potřebu kvalitního uměleckého vzdělávání pro rozvoj průmyslu a řemesel. Škola se od počátku orientovala na propojení umělecké tvorby s praktickými potřebami společnosti. Mezi její slavné absolventy patří osobnosti jako Jan Štursa, Josef Gočár, Adolf Loos nebo Bořek Šípek. UMPRUM se během své existence musela vyrovnávat s mnoha výzvami, ať už to byly společenské změny, války nebo politické tlaky. Vždy si ale dokázala udržet vysokou úroveň výuky a kreativní atmosféru. Dnes je UMPRUM respektovanou institucí s mezinárodním renomé, která vychovává nové generace talentovaných designérů, výtvarníků a architektů.

Studijní programy a obory

Naše univerzita nabízí širokou škálu studijních programů a oborů ve všech třech stupních studia – bakalářském, magisterském i doktorském.

Zajímá vás informatika? Nabízíme programy zaměřené na softwarové inženýrství, umělou inteligenci nebo počítačovou grafiku. Baví vás spíše humanitní vědy? Můžete se u nás věnovat studiu historie, filozofie, psychologie nebo třeba jazyků. Pro milovníky přírodních věd máme připravené programy v oborech jako biologie, chemie, fyzika nebo matematika.

Naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby vám poskytly nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Během studia budete mít možnost zapojit se do výzkumných projektů, absolvovat stáže v prestižních firmách a institucích nebo vycestovat na zahraniční univerzitu.

Přijímací zkoušky a požadavky

Přijímací zkoušky a požadavky se liší v závislosti na studijním programu a vysoké škole. Obecně platí, že uchazeči o studium na vysoké škole v České republice musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Dále musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušky, které se obvykle skládají z testů z obecných předpokladů ke studiu a odborných znalostí zvoleného oboru. Některé vysoké školy mohou požadovat také motivační dopis, životopis nebo absolvování pohovoru. Konkrétní informace o přijímacích zkouškách a požadavcích pro daný studijní program je nutné si vždy ověřit na webových stránkách dané vysoké školy. Doporučuje se také sledovat informační portály a databáze s informacemi o studiu na vysokých školách.

Pedagogové a osobnosti UMPRUM

UMPRUM se vždy mohla pochlubit silným pedagogickým sborem, který tvořili a tvoří významní umělci, designéři a teoretici. Mezi nejvýraznější osobnosti patří například malíř a grafik František Kupka, sochař Jan Štursa, architekt Josef Gočár, sklářský výtvarník Stanislav Libenský, designér Jiří Pelcl nebo fotograf Jindřich Štreit. Tito a mnozí další pedagogové předávali a předávají studentům UMPRUM nejen své znalosti a dovednosti, ale také svůj osobitý pohled na svět a umění. Díky tomu se UMPRUM stala prestižní institucí s mezinárodním renomé, která vychovala řadu úspěšných umělců a designérů.

Spolupráce s praxí a uplatnění absolventů

Naše fakulta si zakládá na úzké spolupráci s firmami a institucemi z praxe. Díky tomu se naši studenti setkávají s reálnými problémy a výzvami oboru již během studia. Zapojujeme je do projektů s partnery jako Škoda Auto, ČEZ, Google a mnoha dalších. Pořádáme také exkurze, workshopy a přednášky s odborníky z praxe. Naši absolventi jsou tak skvěle připraveni na nástup do zaměstnání a často získávají atraktivní pracovní nabídky ještě před dokončením studia. Firmy oceňují jejich praktické dovednosti, znalosti a schopnost pracovat v týmu.

Mezinárodní rozměr studia

Studium v dnešní době už dávno nekončí hranicemi jednoho státu. Naopak, mezinárodní rozměr se stává čím dál důležitějším aspektem vzdělávání. Získání zkušeností v zahraničí, ať už formou studijního pobytu Erasmus+, stáže v mezinárodní firmě nebo dobrovolnické práce, otevírá studentům dveře k novým kulturám, jazykům a perspektivám. Mezinárodní prostředí navíc umožňuje navazování kontaktů s lidmi z celého světa, což je v dnešním globalizovaném světě neocenitelné. Studium v zahraničí nebo účast na mezinárodních projektech rozvíjí jazykové dovednosti, posiluje samostatnost, adaptabilitu a interkulturní kompetence, vlastnosti, které jsou vysoce ceněny na trhu práce.

Život studenta na UMPRUM

Studium na UMPRUM je jako jízda na horské dráze - plná vzestupů, pádů, adrenalinu a nezapomenutelných zážitků. Studenti se stávají součástí tvůrčí komunity, která žije a dýchá uměním. Ateliéry se proměňují v druhý domov, kde se tráví hodiny nad projekty, diskutuje se s pedagogy a sdílí se nápady s kolegy.

Výuka probíhá v malých skupinách, což umožňuje individuální přístup a intenzivní rozvoj talentu. Studenti se učí od zkušených umělců a designérů, kteří je vedou k nalezení vlastního výtvarného jazyka. Atmosféra na škole je inspirativní a motivující. Studenti se účastní workshopů, přednášek a výstav, které jim otevírají nové obzory a pomáhají jim zorientovat se v současném uměleckém světě.

Život studenta UMPRUM se ale neodehrává jen ve školních lavicích. Praha, jako pulzující kulturní centrum, nabízí nepřeberné množství galerií, muzeí, divadel a klubů, které studenti s nadšením navštěvují.

Publikováno: 08. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: umprum | vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze