úhelník

Úhelník

Úhelník: Tajemství geometrického tvaru odhaleno

Úvodní definice úhelníku Úhelník je základní geometrický tvar, který se skládá ze dvou nebo více přímek spojených koncovými body. Tyto přímky pak tvoří vnitřní úhel, který se měří v jednotkách stupňů nebo radiánů. Úhelníky mohou být různých typů, například rovnoběžníky, obdélníky, kosodélníky či...