trpny rod

Trpny Rod

Trpny rod: Gramatická kategorie sloves v jednoduchých slovech pro vzdělání

Co je trpný rod a jaký je jeho význam v gramatice? Trpný rod je gramatická kategorie sloves, která vyjadřuje, že předmět věty je pasivní a podstupuje nějakou činnost. V češtině se tvoří pomocí slovesa "být" ve správném čase a způsobu, následovaného přechodným slovesem v minulém příčestí. Trpný rod má význam...