slova příbuzná

Slova Příbuzná

Objevte kouzlo slov se stejným kořenem - Přehled pro vzdělání

Co jsou slova příbuzná? Slova příbuzná jsou slova, která mají společný původ a kořen. Mají podobný tvar nebo význam a často se liší jen ve významových odstínech. Příkladem mohou být slova odvozená od jednoho základního slova, například různé tvary slovesa "pít" - piju, piješ, pijeme. Slova příbuzná jsou...