pythagorova věta vzorec

Pythagorova Věta Vzorec

Pythagorova věta: Nepostradatelný matematický vzorec pro vzdělání

Úvod do Pythagorovy věty Pythagorova věta je základním matematickým vzorcem, který se používá k výpočtu délky nejdelší strany pravoúhlého trojúhelníka. Tento vzorec byl objeven starověkým řeckým filozofem Pythagorou a dodnes patří mezi nejdůležitější matematické teorie. Podle Pythagorovy věty platí, že druhá...