phdr

Phdr

PhDr. - Klíč k úspěchu ve vzdělání a podnikání

Co je titul ph.d. (phdr)? Titul PhDr. (Philosophiae Doctor) je akademický titul udělovaný v oblasti humanitních a společenských věd. Je to nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, který dokazuje odbornou erudici a schopnost provádět samostatný výzkum. Získání tohoto titulu je spojeno s absolvováním doktorského studia a...