demos ostrava

Demos Ostrava

Demos Ostrava: Vysoká škola, která otevírá nové možnosti vzdělání

Demos Ostrava je vysoká škola v Ostravě, která má dlouholetou tradici vzdělávání studentů ve společenskovědních oborech. Jejím cílem je připravit studenty na náročné úkoly související s moderním světem, a to nejen z teoretického pohledu, ale také z praxe. Demos Ostrava se zaměřuje na rozvíjení kritického myšlení a...