Demos Ostrava: Vysoká škola, která otevírá nové možnosti vzdělání

Demos Ostrava

Demos Ostrava je vysoká škola v Ostravě, která má dlouholetou tradici vzdělávání studentů ve společenskovědních oborech. Jejím cílem je připravit studenty na náročné úkoly související s moderním světem, a to nejen z teoretického pohledu, ale také z praxe. Demos Ostrava se zaměřuje na rozvíjení kritického myšlení a aplikování nových technologií ve společnosti. Vysokoškolské studium na této škole představuje nejen garantovanou kvalitu vzdělání, ale také možnost uplatnit se na trhu práce jako odborníci s hlubšími znalostmi a schopnostmi v oboru.

Historie Demos Ostrava

Demos Ostrava je relativně mladá vysoká škola, která byla založena v roce 2007. Její historie ale sahá mnohem dál. Původní plány na založení této vysoké školy se datují již do roku 1999, kdy začali aktivisté z Ostravy a okolí pracovat na vizi nového typu vzdělání, které by propojilo teorii s praxí a umožnilo studentům efektivně převzít iniciativu ve svých profesních kariérách.

Po osmi letech úsilí se konečně podařilo Demos Ostrava otevřít své brány. V roce 2007 byla akademickým senátem schválena její první studijní program - bakalářský obor "Management a sociální práce". Od té doby se Demos Ostrava rozrůstal a postupně nabízel nové obory, jako např. "Obchodní podnikání" nebo "Aplikované informační technologie".

Dnes je Demos Ostrava jednou z nejvýznamnějších soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji s více než tisícovkou studentů. Kromě kvalitního vzdělání nabízí také moderní vybavení a nadstandardní podporu pro své studenty.

Studijní programy a obory

Demos Ostrava nabízí širokou nabídku studijních programů a oborů pro zájemce o vysokoškolské vzdělání. Mezi nejpopulárnější patří například ekonomie, právo, psychologie, sociální práce, politologie či mediální studia. Všechny tyto obory jsou zaměřené na praktické využití získaných znalostí a dovedností ve společnosti a trhu práce. Studenti mají také možnost účastnit se různých projektů a praxe, díky kterým si mohou rozšířit své zkušenosti a uplatnit se v praxi. Demos Ostrava je proto skvělou volbou pro každého, kdo chce zlepšit své kvalifikace a upevnit své postavení na trhu práce.

Kvalita výuky a výzkumu

Kvalita výuky a výzkumu je klíčová pro úspěch každé vysoké školy. Demos Ostrava si tohoto faktu velice dobře uvědomuje a klade mimořádný důraz na poskytování kvalitního vzdělání svým studentům. Vysoká škola se také snaží být aktivní na poli výzkumu, aby přispívala ke společnosti svými inovativními nápady a řešeními. Demos Ostrava si tak získává uznání nejen mezi svými studenty, ale i ve vědeckých kruzích po celé České republice. Zajištění kvality tak stojí ve středu pozornosti této progresivní instituce.

Spolupráce s průmyslem a zaměstnatelnost absolventů

Demos Ostrava se od vzniku soustředí na spolupráci s průmyslovými partnery, což umožňuje studentům získat nejen teoretické znalosti, ale také praxi v oboru. Toto partnerství se projevuje např. prostřednictvím odborných stáží, nejrůznějších projektů a společných výzkumných projektů. Díky této spolupráci mají absolventi Demosu ostravskou praxi již během studia a mají tedy vyšší šanci na rychlé uplatnění v daném oboru. Vysoká škola také nabízí řadu kurzů a kurzů přizpůsobených potřebám trhu práce, což napomáhá zaměstnatelnosti absolventů a jejich úspěšnému začlenění do pracovního procesu.

Studentský život na Demos Ostrava

Studentský život na Demos Ostrava je plný rozmanitých aktivit a možností. Na kampusu samotném se nachází moderní čítárna, kde si studenti mohou půjčovat odbornou literaturu, ale také relaxační zóna, kde si mohou odpočinout mezi vyučovacími hodinami. Kromě toho jsou zde i sportovní kurty, na kterých si studenti mohou zahrát basketbal nebo volejbal.

Nad rámec samotného areálu školy se pak studentům nabízí mnoho dalších příležitostí. V Ostravě se nacházejí řadu kulturních institucí, jako jsou divadla, muzea či kino, kam se studenti mohou vydat po skončení školních povinností. Oblast kolem Demosu je rovněž známá svými obchody a restauracemi, takže si každý najde to svoje.

Samozřejmostí jsou i studentské kluby a spolky, které nabízejí možnosti zapojení do různých projektů a akcí. Od sportovních turnajů přes besedy a workshopy až po společenské akce - na Demosu najde každý něco podle svých zájmů.

Celkově lze tedy říci, že studentský život na Demosu Ostrava je bohatý a plný zábavy i vzdělávání.

Mezinárodní aktivity a mobility

Demos Ostrava se aktivně podílí na mezinárodních programech a mobilitách, které umožňují studentům získat cenné zkušenosti ze zahraničí a rozšířit si tak své znalosti a dovednosti. V rámci programu Erasmus+ nabízí Demos možnost studia na partnerských univerzitách v Evropě, ale také možnosti uplatnění v praxi v zahraničních firmách. Dále spolupracuje s univerzitami a vzdělávacími institucemi po celém světě, což dává studentům možnost účastnit se mezinárodního výzkumu, konferencí a projektů. Díky těmto aktivitám se studenti Demosu mohou stát součástí globálního společenství a rozvíjet své schopnosti nejen ve své oblasti studia, ale i z hlediska mezilidských komunikací a mezikulturního porozumění.

Významná ocenění a úspěchy

Vysoká škola DEMOS Ostrava se může pyšnit řadou významných ocenění a úspěchů, které svědčí o kvalitě vzdělání a vynikající práci pedagogického týmu. Mezi nejvýznamnější patří například udělení certifikátu Evropské nadace pro management kvality EFQM či zisk prestižního titulu "Nejlepší soukromá vysoká škola" v rámci soutěže Czech Stability Awards. Dále lze zmínit také úspěchy studentů v mezinárodních odborných soutěžích nebo potvrzení akreditací od renomovaných institucí jako je například Asociace MBA nebo Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechny tyto ocenění a úspěchy svědčí o tom, že DEMOS Ostrava patří mezi špičku v oblasti soukromého vysokoškolského vzdělání nejen na českém, ale i na mezinárodním trhu.

Budoucnost Demos Ostrava

Budoucnost Demos Ostrava se jeví jako velmi slibná a plná možností. Tato vysoká škola v Ostravě má již nyní kvalitní akademické programy s důrazem na praxi a inovaci, což ji činí atraktivní pro studenty i zaměstnavatele. V budoucnu se plánuje rozšíření nabídky studijních oborů, zejména v oblasti technologií a ekonomiky, aby byla Demos Ostrava ještě více připravena na potřeby trhu práce. Kromě toho se očekávají další investice do modernizace výukových prostor a technologií, což umožní studentům získat skutečné zkušenosti s nejnovějšími technologiemi. Demos Ostrava si tak udržuje své postavení jedné z nejprestižnějších vysokých škol v regionu a přispívá k rozvoji města a jeho ekonomiky jako celku.

Celkově lze říci, že se jednalo o velice úspěšnou akci. Studenti i vyučující si mohli vzájemně vyměnit zkušenosti a inspiraci a navázat nová přátelství. Zároveň byla představena škola ve své plné kráse a prezentovány možnosti studia na této vysoké škole. Důležitým faktorem byla také podpora regionálního rozvoje, kdy se ukázalo, jak důležitou roli má Demos Ostrava nejen pro studenty, ale i pro celé okolí. Věřím, že tato akce přinesla mnoho pozitivních vlivů a stala se inspirací pro další podobné aktivity v budoucnu.

Publikováno: 24. 08. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: demos ostrava | vysoká škola v ostravě