abeceda v angličtině

Anglická Abeceda

Anglická abeceda: Klíč k úspěšnému porozumění angličtině

Úvod do anglické abecedy Úvod do anglické abecedy Anglická abeceda je základním prvkem pro efektivní komunikaci v anglicky mluvících zemích. Stejně jako v češtině, i v angličtině se používají písmena, která tvoří slova a věty. Nicméně, samotná anglická abeceda se trochu liší od té české. V tomto úvodu se...