Střední průmyslová škola Prosek: Kde se formuje budoucnost technických odborníků

Sps Prosek

Sps Prosek je střední průmyslová škola se zaměřením na obor elektrotechnika a informační technologie. Škola má své sídlo v Praze 9-Proseku a nabízí kvalitní vzdělání pro studenty z celého regionu. Žáci zde mají možnost nejenom získat teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti díky spolupráci se širokou škálou firem a institucí. Sps Prosek je místem pro ty, kdo se chtějí plně rozvinout v oblasti elektrotechniky či informačních technologií a být připraveni na náročné pracovní trhy.

Historie školy

Historie SPS Prosek sahá až do roku 1953, kdy byla založena pod názvem Střední průmyslová škola textilní. V roce 1960 se škola přesunula z původního sídla v pražských Holešovicích na nové, moderní budovy v Proseku. Po rozpadu Československa a změnách ve vzdělávacím systému se škola přejmenovala na Soukromou střední průmyslovou školu (SSPS) textilní a později na dnešní název - Střední průmyslovou školu (SPS) Prosek.

Během svého působení se SPS Prosek vypracovala jako jedna z nejvyhledávanějších středních průmyslových škol v Praze s velmi dobrým jménem a mnoha úspěchy. Díky modernizaci technologií a celkovému rozvoji oboru nabízí široký výběr oborů, od tradičně zaměřených textilních oborů po strojírenství a ekonomiku.

Každoročně absolvuje SPS Prosek řadu projektových aktivit, spolupracující s výrobci materiálů nebo provozovateli internetových obchodů. Nástupci absolventi SPS Prosek jsou díky svým kvalitním vzdělávacím základům a praktickým zkušenostem uplatnitelní na trhu práce jak u nás, tak i v zahraničí.

Nabízené obory a specializace

Střední průmyslová škola Prosek nabízí svým studentům velké množství oborů a specializací, které jsou zaměřeny na technickou a ekonomickou oblast. Mezi technickými obory se nachází strojírenské a elektrotechnické obory, automobilová a letecká technika, informační technologie nebo stavebnictví. Studenti se tak mohou naučit například plánovat a projektovat stavby nebo vyrábět stroje a přístroje. Mezi ekonomickými obory na této škole patří obchodní akademie, hotelová škola nebo obor ekonomiky služeb. Tyto obory se zaměřují na rozvoj schopností v marketingu, managementu, gastronomii či cestovním ruchu. Všichni studenti mají možnost prohlubování svých znalostí prostřednictvím speciálních specializací např. v CAD konstrukci, IT managementu a dalších moderně zaměřených projektech. Škola je tak ideálním místem pro studenty, kteří hledají skvělou kombinaci poznání z teorie i praxe ve spoustě různorodých oborů.

Vzdělávací programy a projekty

Střední průmyslová škola Prosek nabízí svým studentům nejen klasické vzdělání, ale i možnost účasti v různých vzdělávacích programech a projektech. Tato iniciativa se snaží přinést nové způsoby a pohledy na vzdělávání, které usnadní studentům cestu do zaměstnání. Mezi ně patří například projekt "Maturita má cenu", jenž připravuje studenty na splnění maturitní zkoušky a poskytuje jim možnosti zlepšení se v oblasti osobnostního rozvoje a komunikace. Dále pak program "I-STEP" zaměřený na podporu technických oborů, který umožňuje studentům aplikovat jejich teoretické znalosti při praktické práci s moderními technologiemi. Tyto projekty dokazují, že střední průmyslová škola Prosek má za cíl připravit své studenty na to, aby se stali konkurenceschopnými na trhu práce a dosahovali úspěchů nejen ve studiu, ale i ve svých budoucích profesních kariérách.

Moderní vybavení a technologie

Moderní vybavení a technologie jsou klíčovými prvky vzdělávacího procesu na Střední průmyslové škole Prosek. Žáci zde mají přístup k nejnovějším poznatkům a materiálům, které jim umožňují rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Škola disponuje moderně vybavenými učebnami pro obory jako je elektrotechnika, strojírenství, informatika nebo kosmetika. Kromě toho jsou žákům k dispozici laboratoře s nejmodernějšími přístroji včetně 3D tiskárny a laserového řezače. Díky tomuto bohatému technickému zázemí se žáci mohou naučit pracovat s moderním softwarem, programovat, navrhovat a vytvářet reálné projekty. S takto rozsáhlým technologickým zázemím jsou absolventi školy perfektně připraveni na trh práce a mohou se snadno uplatnit v různých oborech průmyslu i služeb.

Spolupráce se zaměstnavateli a praxe

Střední průmyslová škola (SPS) Prosek kladně hodnotí spolupráci se zaměstnavateli a praktickou výukou. Naše škola spolupracuje s množstvím firem v různých oborech, jako jsou strojírenství, elektrotechnika či informatika. Díky této spolupráci jsou naši studenti připraveni na náročné požadavky trhu práce a zároveň získávají cenné zkušenosti prostřednictvím praxe v reálném podnikání. Protože SPŠ Prosek dbá na moderní přístup ke vzdělávání, studenti mají k dispozici nejen teoretické znalosti ve svých oborech, ale také možnost seznámit se s pracovními postupy přímo v praxi. Tento individuální přístup k výuce zajistil naší škole uznání u zaměstnavatelů i absolventů, jejichž úspěchy potvrzují účinnost našeho konceptu spojení teorie a praxe.

Úspěchy studentů a absolventů

Střední průmyslová škola Prosek je hrdá na mnoho úspěchů svých studentů a absolventů. Naše škola nabízí vynikající vzdělání a odbornou přípravu pro různé obory, což umožňuje našim studentům excelovat v akademických a profesních sférách.

Mnoho našich bývalých žáků získalo prestižní ocenění na národní i mezinárodní úrovni za své úspěchy v různých oborech. Někteří se stali inženýry, lékaři nebo právníky, kdežto jiní se prosadili jako talentovaní umělci, tanečníci nebo sportovci.

Navzdory tomu, že jsou absolventi SPS Prosek rozptýleni po celém světě, stále zůstávají pevnou součástí naší komunity. Řada z nich se rozhodla vrátit se ke svému původnímu domovu a pomoci dalším studentům ve své oblasti zlepšit jejich znalosti a dovednosti.

Je pro nás velkou čest vidět, jak se naše dřívější studenti stávají lídry v různých odvětvích a jak přispívají k rozvoji společnosti jako celek pomocí svých vynikajících schopností a znalostí.

Aktivity mimo výuku – sport, kultura, dobrovolnictví

Střední průmyslová škola Prosek nabízí svým studentům pestrou nabídku aktivit mimo výuku. Mezi nejpopulárnější patří sportovní aktivity, jako například fotbal, volejbal, basketbal či fitness. Dále se na škole probíhají různé kulturní akce a kulturně-vzdělávací programy, jako jsou divadelní představení, koncerty či vernisáže. Další možností aktivit jsou dobrovolnické činnosti, které se organizují pro studenty i zaměstnance školy. Tyto aktivity nejen rozvíjejí zájmy a schopnosti studentů, ale také pomáhají zlepšovat atmosféru na škole a vnímání naší instituce ve společnosti.

Podpora osobnostního rozvoje a kariérního poradenství

Střední průmyslová škola (SPS) Prosek se již dlouhodobě zaměřuje nejen na teoretické vzdělání, ale i na podporu osobnostního rozvoje svých studentů. Studenti mají možnost se účastnit různých akcí a projektů, které jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti potřebné pro budoucí kariéru.

Kariérní poradenství je také jedním z důležitých prvků vzdělávacího procesu na SPS Prosek. Škola nabízí individuální konzultace s odbornými poradci, kteří studentům pomáhají s výběrem oboru studia, ale také s plánováním jejich budoucí kariéry.

Díky podpoře osobnostního rozvoje a kariérnímu poradenství na SPS Prosek mají studenti od základny vybudovanou pevnou pozici pro úspěšný start do pracovního života nebo dalšího vzdělávání.

V závěru lze konstatovat, že SPS Prosek je vynikající střední průmyslová škola s dlouholetou tradicí a kvalitním vzděláním. Studenti se zde mohou specializovat na obory týkající se informatiky, strojírenství a elektrotechniky, a to s využitím moderních technologií a metodických přístupů. Škola nabízí bohaté možnosti rozvoje praktických dovedností a samostatnosti studentů, kteří se po absolvování mohou spolehnout na své znalosti a kompetence při hledání uplatnění na trhu práce. V SPS Prosek se studenti nejen učí, ale i prakticky realizují své nápady a projekty, čímž jsou připraveni na budoucí výzvy ve svém oboru.

Publikováno: 15. 09. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: sps prosek | střední průmyslová škola