69ZOBRAZENÍ

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme.

Co vše lze zahrnout do výdajů

Finanční úřad uznává výdaje, které:

 • jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • jsme fakticky zaplatili v příslušném roce (např. některé zálohy)
 • jsme schopni doložit příslušnými doklady
 • jsme zaevidovali v daňové evidenci
 • a další zákonem stanovené

Některé výdaje/náklady zákon omezuje, resp. je můžete uplatnit jen částečně či dokonce vůbec. Tento zvláštní režim platí např. pro:

 • výdaje na osobní spotřebu (počítač, telefon, náplň do tiskárny)
 • výdaje na auto
 • stravné
 • reklamní předměty
 • leasing
 • zkoušky ověřující další vzdělání
 • pojistné na zdravotní a sociální pojištěn
 • a další…

Podrobnosti uvádí v §24 - §25 zákon o daních z příjmu. Dary jako uplatnitelné položky výdajů mají svoji specifickou úpravu, sponzorské dary např. uplatňovat jako výdaje nemůžete, u dárcovství krve lze odečíst za každý odběr až 2000,- Kč, atd.