Tajemství jednotky hmotnosti: Co je vlastně unce?

Unce

Co je to unce?

Unce je jednotka hmotnosti, která má kořeny hluboko v historii. Slovo "unce" pochází z latinského "uncia", což znamenalo dvanáctinu libry. Ačkoliv se dnes používá metrický systém, unce si stále drží své místo, a to zejména v anglosaských zemích a v některých specifických oblastech.

Existuje několik typů uncí, z nichž nejběžnější jsou avoirdupois unce a troy unce. Avoirdupois unce, běžně používaná k vážení potravin a dalších běžných věcí, se rovná přibližně 28,35 gramů. Troy unce, používaná pro drahé kovy a drahokamy, je o něco těžší a odpovídá zhruba 31,1 gramům.

V minulosti se používaly i další typy uncí, například lékárnická unce, která se lišila od avoirdupois i troy unce. Dnes je však její používání zastaralé a nahradil ji gram.

Přestože se v České republice oficiálně používá metrický systém, s uncí se můžeme setkat v různých kontextech. Například váha zlata se často udává v trojských uncích a některé recepty, zejména ty z anglicky mluvících zemí, mohou používat unce jako jednotku pro sypké suroviny.

Historie jednotky unce

Unce je jednotka hmotnosti, která má kořeny hluboko v historii. Její název pochází z latinského slova „uncia“, které původně označovalo jednu dvanáctinu libry, základní římské jednotky hmotnosti. V průběhu staletí se unci používaly v různých částech světa a pro různé účely.

Ve starověkém Římě se unci používaly k měření drahých kovů, jako je zlato a stříbro. Unce se stala důležitou jednotkou v obchodě a obchodníci ji používali k určování ceny zboží. S rozpadem Římské říše se unci rozšířily do dalších částí Evropy. V raném středověku se unci používaly v různých formách a s různými hmotnostmi. To vedlo k nejasnostem a ztížilo obchod mezi různými regiony.

V průběhu času se různé země a regiony snažily standardizovat své systémy měření. V Anglii se unci stala součástí avoirdupois systému, který se používal pro vážení většiny zboží. Avoirdupois unce vážila 437,5 grainů, což se lišilo od trojské unce, která se používala pro vážení drahých kovů a měla 480 grainů.

Dnes se unci používají v různých systémech měření, včetně imperiálního systému a amerického systému. V mezinárodním systému jednotek (SI) se unci nepoužívá, ale stále je běžná v některých oblastech, jako je obchod s drahými kovy a vaření.

Různé druhy uncí

Unce je jednotka hmotnosti, která se používá už od starověku. A pozor, není unce jako unce! Existuje několik druhů uncí, které se liší svou hmotností. Pojďme se na ně podívat blíž, ať se v těch uncích konečně vyznáme!

Nejčastěji se setkáváme s trojskou uncí, která se používá hlavně pro drahé kovy jako zlato a stříbro. Jedna trojská unce váží přesně 31,1034768 gramů. Takže když si koupíte zlatou minci o váze jedné unce, víte přesně, kolik zlata dostáváte.

Další používanou jednotkou je avoirdupois unce, která se používá pro vážení běžných věcí. Tato unce je o něco lehčí než trojská unce a váží 28,349523125 gramů. Většinou se s ní setkáte v receptech z anglicky mluvících zemí, kde se používá dodnes.

Aby to nebylo tak jednoduché, existuje i uncová síla. Ta se ale nepoužívá pro měření hmotnosti, ale síly. Uncová síla se rovná síle, kterou působí gravitační pole Země na těleso o hmotnosti jedné avoirdupois unce.

Ať už se setkáte s jakoukoliv uncí, je důležité vědět, o jaký druh se jedná, abyste se vyhnuli zmatkům a nepřesnostem.

Unce v kuchyni

Unce, zkráceně oz, je jednotka hmotnosti, která má kořeny hluboko v historii. Ačkoliv se dnes v České republice oficiálně používá metrický systém s gramem jako základní jednotkou, unce si stále drží své místo, a to zejména v kuchyni.

Setkáte se s ní nejčastěji v receptech, a to převážně v těch, které k nám dorazily z anglosaských zemí. Právě tam je unce stále běžnou součástí každodenního života. Proč se ale unci v kuchyni tak daří? Odpověď je jednoduchá: tradice a praktičnost.

Mnoho kuchařek a kuchařských knih, které se k nám dostávají z USA či Velké Británie, uvádí množství surovin právě v uncích. A ruku na srdce, kdo by si chtěl komplikovat život přepočítáváním, když to jde i jednoduše? Navíc, unce je poměrně malá jednotka, což se v kuchyni hodí. Umožňuje totiž přesnější dávkování, a to je pro výslednou chuť pokrmu klíčové.

Pokud se tedy setkáte v receptu s uncí, nezoufejte. Stačí si zapamatovat, že jedna unce odpovídá přibližně 28,35 gramům. Pro zjednodušení se často používá i převod 1 unce = 30 gramů. Tato drobná nepřesnost výslednou chuť nijak neovlivní a vám ušetří čas s přepočítáváním. Ať už se rozhodnete pro přesný nebo zjednodušený převod, pamatujte, že vaření má být především radost.

Unce v klenotnictví

Unce se v klenotnictví používá jako jednotka hmotnosti drahých kamenů a kovů. Zkratka pro unci je "oz", která pochází z latinského "uncia", což byla římská jednotka hmotnosti. Existují dva druhy uncí používaných v klenotnictví: trojská unce a avoirdupois unce.

V klenotnictví se používá především trojská unce, která se liší od běžné avoirdupois unce používané pro vážení potravin a dalších komodit. Trojská unce má 31,1034768 gramů, zatímco avoirdupois unce má 28,3495231 gramů.

Při nákupu šperků je důležité vědět, jaký typ unce je použit k určení jejich hmotnosti. To vám pomůže pochopit skutečnou hodnotu šperku. Pokud si například kupujete zlatý řetízek, který váží 1 trojskou unci, bude těžší a dražší než řetízek, který váží 1 avoirdupois unci.

Unce se používá k vážení různých drahých kovů a kamenů, včetně zlata, stříbra, platiny a diamantů. Karát, jednotka hmotnosti používaná pro diamanty, je definován jako 1/5 gramu, což odpovídá 0,2 gramu. To znamená, že 1 trojská unce se rovná 155,5 karátu.

Pamatujte, že při nákupu šperků je důležité se informovat o typu unce použité k určení hmotnosti, abyste se ujistili, že rozumíte ceně a hodnotě vašeho nákupu.

Převod na jiné jednotky

Unce je jednotka hmotnosti, která se používá už od starověku. V minulosti se její hodnota lišila v závislosti na místě a době, ale dnes se používají dva hlavní druhy unce: avoirdupois unce (oz) a troy unce (ozt). Avoirdupois unce, která se používá pro většinu běžných měření hmotnosti, váží přibližně 28,35 gramu. Troy unce, používaná především pro drahé kovy a drahokamy, má o něco vyšší hmotnost, přibližně 31,1 gramu.

Převod mezi uncemi a jinými jednotkami hmotnosti je poměrně jednoduchý. Pokud potřebujete převést unce na gramy, stačí vynásobit počet uncí příslušným přepočtem (28,35 pro avoirdupois unce nebo 31,1 pro troy unce). Pro převod na kilogramy vydělte výsledek v gramech číslem 1000.

Naopak, pro převod z gramů na unce vydělte počet gramů příslušným přepočtem (28,35 pro avoirdupois unce nebo 31,1 pro troy unce). Pro převod z kilogramů na unce vynásobte počet kilogramů číslem 1000 a poté vydělte příslušným přepočtem.

Je důležité si uvědomit, jaký typ unce se používá, protože rozdíl v hmotnosti může být v některých případech, například při obchodování s drahými kovy, značný.

Zajímavosti o unci

Unce je jednotka hmotnosti, která má kořeny už ve starověkém Římě. Tehdy se používala k měření stříbra. V průběhu historie se unci používaly v mnoha zemích a měly různou hmotnost. Dnes se nejčastěji setkáváme s trojskou uncí, která se používá k měření drahých kovů, a s avoirdupois uncí, která je běžná v USA a Velké Británii. Trojská unce váží 31,1035 gramů, zatímco avoirdupois unce má 28,3495 gramů. V Česku se unci jako jednotka hmotnosti oficiálně nepoužívá, ale můžeme se s ní setkat v některých oborech, například ve šperkařství nebo v receptech z americké kuchyně.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Adla Vavřičková

Tagy: unce | jednotka hmotnosti