žena, která vyučuje na základní nebo střední škole

Učitelka

Učitelka - Klíčová postava ve vzdělání na základní a střední škole

Co je učitelka a jakou roli hraje ve vzdělání? Učitelka je klíčovou postavou ve vzdělání na základní a střední škole. Je to osoba, která má za úkol předávat žákům znalosti a dovednosti potřebné pro jejich další vývoj. Učitelka hraje roli průvodce, inspirátorky a mentorky, která pomáhá žákům objevovat své...