zakladatel nobelovy ceny

Alfred Nobel

Alfred Nobel: Více než jen dynamit, vizionář vzdělanosti

Domácí vzdělávání Domácí vzdělávání, někdy nazývané také homeschooling, je v České republice legální alternativou ke klasické školní docházce. Rodiče, kteří se pro tuto možnost rozhodnou, přebírají plnou zodpovědnost za vzdělání svých dětí. To zahrnuje plánování výuky, výběr materiálů a metod, ale i...

Alfred Nobel: Zakladatel Nobelovy ceny za vzdělání a inovace

Alfred Nobel je jedním z nejvýznamnějších průmyslníků a vynálezců 19. století. Jeho jméno je dnes známé především díky Nobelově ceně, kterou založil jako ocenění za vynikající přínosy v různých oblastech lidské činnosti. Tento švédský vynálezce se zaměřoval na vyvíjení nových technologií a inovací, které...