titul získaný po absolvování magisterského studia

Magistra

Magistra: Cesta za vysněným titulem a vstup do profesního světa

Co je magistr? Magistr je titul, který se uděluje absolventům magisterského studia a označuje již dosaženou vysokou úroveň znalostí a odbornosti v daném oboru. Magisterské studium je pokračováním bakalářského studia a umožňuje studentům rozšířit své teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Absolvent magisterského...