tangens

Tangens

Tangens: Matematická funkce odkrývající tajemství úhlů

Tangens je jedna z nejznámějších matematických funkcí, která se využívá především v geometrii a trigonometrii. Tato funkce umožňuje určit poměr mezi protilehlou a přilehlou stranou pravoúhlého trojúhelníku na základě úhlu mezi nimi. Tangens tedy slouží k výpočtu úhlů, délek stran nebo vzdáleností v různých...