swot

Swot

SWOT analýza: Odhalte silné stránky, překonávejte slabosti a využijte příležitosti s minimálním rizikem pro vaše podnikání

Co je SWOT analýza? SWOT analýza je strategická metoda, která slouží k posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (anglicky strengths, weaknesses, opportunities and threats) v rámci určitého podnikání nebo projektu. Tento proces zahrnuje shromažďování dat, jejich analýzu a následné rozvinutí strategie na...