statistický ukazatel, který ukazuje průměrnou známku studenta

Průměr Známek

Průměr známek: Jak se studenti umisťují ve statistikách vzdělání

Co je průměr známek? Průměr známek je statistický ukazatel, který vyjadřuje průměrnou úspěšnost studenta během jeho studia. Jedná se o součet všech získaných známek, který je následně vydělen počtem předmětů. Průměr známek slouží jako měřítko pro hodnocení a porovnávání studijních výsledků mezi studenty....