předpoklad nebo teorie

Hypotéza

Hypotéza ve vzdělání: Klíč k rozvoji poznání a objevů

Co je hypotéza a jak se definuje v kontextu vzdělání? Hypotéza je tvrzení, které slouží k vysvětlení jevu nebo události a může být ověřena prostřednictvím empirických důkazů. V kontextu vzdělání se hypotéza používá k formulaci předpokladů o vztazích mezi různými proměnnými ve vzdělávacím procesu. Jedná se o...