pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý Trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník: Základní geometrický tvar s mnoha aplikacemi

Úvod k pravoúhlému trojúhelníku: Pravoúhlý trojúhelník patří mezi základní geometrické tvary a je důležitý pro mnoho oblastí vědy a techniky. Tento tvar má jednu rovnou úhel, která se nazývá pravým úhlem, a protilehlé strany jsou navzájem kolmé. V tomto článku se dozvíte více o vlastnostech pravoúhlých...