obor ekonomie

Mikroekonomie

Rozumějte jemnostem ekonomie: Pohled do světa mikroekonomie

Úvod do mikroekonomie Mikroekonomie je jedním z hlavních oborů ekonomie, který se zaměřuje na studium chování jednotlivých subjektů na trhu. Tento obor zkoumá rozhodování jednotlivých spotřebitelů, nabídku a poptávku zboží a služeb na trhu, interakce malých podniků a firem, vznik monopolů a oligopolů či vztahy mezi...