mezinárodní testování studentů

Pisa

PISA: Mezinárodní testování studentů odhaluje stav vzdělání

Co je PISA a jak funguje? PISA (Program mezinárodního srovnávání výsledků žáků) je mezinárodní testování, které hodnotí schopnosti a dovednosti patnáctiletých studentů. Testy se zaměřují na čtenářskou gramotnost, matematickou a přírodovědnou gramotnost. PISA se provádí každé tři roky ve více než 80 zemích....