matematická funkce

Sinus

Matematická funkce sinus: Základy a využití pro vzdělání

Co je sinus? Sinus je matematická funkce, která je základním pojmem v trigonometrii. Jedná se o poměr délky protilehlé strany pravoúhlého trojúhelníku k délce přepony. Sinus je tedy definován jako sinus úhlu α = protilehlá strana / přepona. Tato funkce se používá k popisu harmonických pohybů a periodických jevů. Sinusová...

Tangens

Tangens: Matematická funkce odkrývající tajemství úhlů

Tangens je jedna z nejznámějších matematických funkcí, která se využívá především v geometrii a trigonometrii. Tato funkce umožňuje určit poměr mezi protilehlou a přilehlou stranou pravoúhlého trojúhelníku na základě úhlu mezi nimi. Tangens tedy slouží k výpočtu úhlů, délek stran nebo vzdáleností v různých...