jednotka teploty

Stupen

Stupeň: Jednotka, která nám říká, jak horko nebo studeno je

Úvod do tématu stupně jako jednotky teploty "Úvod do tématu stupně jako jednotky teploty" Stupen je jedním z nejčastěji používaných pojmenování pro vyjádření teploty. Jedná se o jednotku, která slouží k měření rozdílu mezi dvěma body v teplotní stupnici, přičemž nulový stupeň často odpovídá bodu tuhnutí vody (0...