co to je

Co To Je

Co to je vlastně...? Vzdělání pro zvídavé

Základní definice vzdělání Otázka "co je to vzdělání?" se zdá být jednoduchá, ale definice vzdělání je ve skutečnosti komplexní a mnohovrstevnatá. Neexistuje jedna univerzální definice, na které by se shodli všichni. Vzdělání můžeme chápat z mnoha úhlů pohledu – filozofického, sociologického, psychologického i...