chemická látka

Vápno

Vápno: Zázračná chemická látka, která stojí za naším vzděláním

Úvod Vápno je jednou z nejvýznamnějších chemických látek, kterou využíváme v řadě odvětví. Ve své čisté podobě se jedná o bílý prášek s alkalickým charakterem a velkou reaktivitou. Díky svým vlastnostem najde uplatnění zejména v průmyslu, stavebnictví, zemědělství a medicíně. V následujícím textu se budeme...