abeceda česká

Abeceda Česká

Základy abecedy české: Klíč k porozumění českému jazyku

Historie abecedy české Historie abecedy české sahá až do 9. století, kdy byla čeština zapisována pomocí hlaholice. Později, v době Velké Moravy, se začalo používat písmo hlaholice a glagolice. V 9. století vzniklo první české písmo - staroslověnské hlaholice. Postupně se vyvíjelo do dnešní podoby latinky s diakritikou,...