Pipeta: Nezbytný pomocník v laboratoři pro přesné dávkování látek

Pipeta

Úvod:

Pipeta je jedním z nejvíce používaných laboratorních náčiní v oblasti biologie, chemie a medicíny. Tato tenká skleněná trubice umožňuje přesné dávkování kapalin a roztoků bez zbytečného plýtvání. Pipety jsou k dispozici v různých velikostech a typů - od manuálních pipet s pístem až po elektronické pipety s mikroprocesorem pro maximální přesnost. V tomto článku se budeme zabývat historií, funkcemi a různými druhy pipet pro laboratorní práci.

Historie pipety

Historie pipety

Pipeta je jedním z nejdůležitějších laboratorních nástrojů při práci s tekutinami. Historie pipety sahá až do 19. století, kdy byly první modely vytvořeny pro potřeby chemických analýz. V době se jednalo o jednoduché skleněné trubičky s malými ústíčky v dolní části, které se používaly k odebrání malého množství kapaliny.

Postupem času se design pipet postupně vyvíjel a zlepšoval. V roce 1949 byla například vynalezena micropipeta, která umožňovala přesné odběry menších objemů tekutin. Dnes se používají různé druhy pipet - od klasických objemových pipet po moderní automatické systémy pro přesné dispensování tekutin.

Díky pipetám umožňuje laboratorní výzkum dosahovat přesných a spolehlivých výsledků, což je klíčové pro mnoho oblastí, jako je například medicína, farmacie nebo biologie.

Typy pipet

V laboratoriu existuje niekoľko druhov pipiet, ktoré sa používajú na rôzne účely. Medzi najbežnejšie typy patria objemové pipety, mikro pipety a vážené pipety. Každá z týchto pipet má svoje vlastné využitie a používa sa pre rôzne experimentálne postupy. Vedieť, kedy a ako použiť každý typ pipety, je dôležité pre zabezpečenie presných a spoľahlivých výsledkov vo vašom laboratóriu.

1. Hrubá pipeta

1. Hrubá pipeta je důležité laboratorní náčiní, které slouží k přesnému odměření tekutin. Jedná se o trubicovitý nástroj s dvojitým zúžením na obou koncích, což umožňuje nasát určité množství kapaliny do středu a poté ji přesně vydat do vybraného místa. Hrubá pipeta najde využití při práci s roztoky o vyšší viskozitě či hrubší konzistenci, kdy běžné jemné pipety selhávají. Při práci s tímto nástrojem je nutné dbát na správnou kalibraci a sterilitu, abychom zajistili přesnost a kvalitu výsledků experimentů.

2. Mohrová pipeta

Mohrová pipeta patří mezi nejčastěji používané laboratorní náčiní pro přesné odměření tekutin. Tato pipeta je pojmenována po německém chemikovi Karl Friedrich Mohrovi, který ji poprvé použil v roce 1855. Mohrovou pipetu lze nalézt v různých velikostech a zpravidla slouží k měření objemu od několika desetin mililitru do jednoho mililitru. Co ji dělá tak přesnou? Umožňuje totiž dosud nevídanou přesnost a opakovatelnost měření testovaných látek.

3. Automatická pipeta

Přesnost a rychlost jsou klíčovými faktory v laboratoři. S automatickou pipetou máte jistotu, že vaše měření jsou přesná a opakovaně reprodukovatelná. Tento moderní nástroj usnadní manipulaci s tekutinami, což je pro chemiky a biology nezbytné. Automatické pipety umožňují programovatelné dávkování a snadné použití vzhledem k ergonomickému designu pro pohodlné držení v ruce. Zlepšete svou práci v laboratoři s pomocí automatické pipety, která Vám ušetří čas i úsilí!

Použití pipety

Pipety jsou v laboratoři velmi důležitým náčiním, které slouží k přesnému odměření kapalin. Používají se například při chemických analýzách či při pipetování vzorků do zkumavek nebo Petriho misek. Správné použití pipety je klíčové pro zajištění přesných výsledků a minimalizace chyb. Následující tipy a postupy Vám pomohou efektivně používat pipety a dosáhnout tak optimálních výsledků ve Vaší práci v laboratoři.

1. Příprava pipety k použití

Pipeta je nepostradatelným nástrojem v laboratorní práci. Její správné použití začíná přípravou pipety k použití. Zde je několik kroků, které by měly být dodrženy:

1. Vložte pipetu do stojanu, aby byla stabilní.

2. Vyplňte pipetu roztokem, který má být přenesen.

3. Udělejte si záznam o objemu roztoku a pomalu vypusťte kapalinu, dokud se hladina nestabilizuje na kalibrační čáře pipety.

4. Přesvědčte se, že hladina odpovídá požadovanému objemu a připravena k přenesení.

5. Ověřte správnost ústí pipety.

Tímto způsobem pečlivě připravíme pipetu k použití v dalších krocích našeho laboratorního experimentu.

2. Ovládání pipety

2. Ovládání pipety

Pipeta je základním nástrojem v laboratoři, který umožňuje přesné dávkování kapalných vzorků. Pro správné a účinné používání pipety je důležité se seznámit s jejím ovládáním.

1. Nastavení objemu – nastavte požadovaný objem pomocí otočení dílčího kola na pipetě.

2. Nasátí vzorku – ponořte špičku pipety do roztoku a pomalu stiskněte tlačítko nasávání, dokud se nepodívají kapky roztoku na hranu špičky.

3. Vypuštění vzorku – umístěte koncovku pipety na cílovou plochu a pomalu stlačte tlačítko vypouštění, dokud se neuvolní celý objem vzorku.

4. Uvolnění zbytku – po použití uvolněte zbytek kapaliny a dezinfikujte pipetu.

Následováním těchto kroků budete schopni bezpečně ovládat pipetu a dosahovat přesných výsledků ve vašich laboratorních experimentech.

3. Údržba pipety

Pipeta je důležitým laboratorním náčiním pro přesné měření objemu kapalin. Pro zachování přesnosti měření je důležité pravidelně provádět údržbu pipety a její čištění. V této části se dozvíte, jak správně provést údržbu pipety a na co si při tom dát pozor.

Závěr o používání pipet v laboratoři: správná technika a údržba pro přesná měření.

Publikováno: 24. 06. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: pipeta | laboratorní náčiní