Jak na správné založení s. r. o. v ČR

Společnost s ručením omezeným může být označována zkratkou s. r. o. nebo spol. s r. o. Založit takovou společnost podléhá několika náležitostem, které je nutné splnit. Jestliže jste se rozhodli podnikat, a chcete působit jako právnická osoba, pak je založení s. r. o. nejjednodušší variantou.

Před samotným založením společnosti musíte mít přesně vybraný obor podnikání, vybrat sídlo společnosti, název společnosti a vyřídit živnostenské oprávnění. Všechny tyto náležitosti ohledně založení společnosti jsou definovány zákonem o obchodních korporacích. Založení společnosti trvá pár týdnů.

Kdo je společník?

Společník je fyzická nebo právnická osoba, která společnost zakládá. Může se jednat o jednoho společníka, který bude společníkem i jednatelem společnosti zároveň. Nebo může být společnost založena více společníky, jejich maximální počet je 50 osob.

Je-li společnost založena pouze jedním společníkem, pro její založení postačí sepsat Zakladatelskou listinu, u více společníků je sepsána Společenská smlouva, ve které je kromě jmen společníků uveden i jejich procentuální podíl ve společnosti. Zakládající člen společnosti musí mít čistý trestný rejstřík, nesmí být trestán v souvislosti s živnostenskou činností.

Co je nutné k založení s. r. o.?

  • Počáteční kapitál - v současné době činí počáteční kapitál společnosti s ručením omezeným pouhá 1 Kč. Což je příjemné finanční usnadnění oproti původnímu počátečnímu kapitálu, který činil 200 000 Kč.
  • Název společnosti - nedílnou součástí založení společnosti je její název. Ten musí být originální, pokud tedy máte již nápad, ověřte si v obchodním rejstříku, který je volně dohledatelný na internetu, zda název společnosti již někdo nepoužívá.
  • Sídlo společnosti - musí být řádně označené. V případě nájmu je nutné mít podepsanou nájemní smlouvu, u vlastní nemovitosti postačí zápis v katastru, že jste vlastníkem nemovitosti. Sídlo společnosti můžete mít i na adrese svého trvalého bydliště. Je však nutné mít sídlo řádně označené, součástí označení je kompletní název společnosti a její identifikační číslo (IČO).


Možnosti založení společnosti

Společnost není nutné zakládat od úplného základu, můžete si společnost také koupit. Možnosti jsou následující:

  • Ready-made společnosti - jedná se o společnosti, které jsou založeny za účelem následného prodeje. Nemají žádnou podnikatelskou minulost, stačí v obchodním rejstříku změnit údaje. Ready-made společnosti jsou také zakládány na klíč, zadáte přesné požadavky a podle toho budete mít společnost.
  • Koupě dříve fungující společnosti - nákup stávající společnosti bývá finančně dost nákladný, ale máte již podnikatelskou minulost a jméno na trhu. Zakoupit si také můžete společnost, která podnikala v minulosti. U tohoto druhu společností jsou informace velice klíčové, neboť má společnost minulost, která nemusí být pro zákazníky příliš pozitivní.

Publikováno: 17. 02. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Aneta Svobodová