Gymnázium Přípotoční otevírá dveře budoucnosti

Gymnázium Přípotoční

Historie Gymnázia Přípotoční

Gymnázium Přípotoční, to je pojem, který v srdci Holešovic rezonuje už přes sto let. Jeho historie je spletitá a odráží proměny doby i vzdělávacího systému. Všechno to začalo v roce 1909, kdy byla škola založena jako osmileté gymnázium pro chlapce. Tehdejší název zní honosně – C. k. státní reformní reálné gymnázium s českým jazykem vyučovacím. Vyučování bylo zahájeno 15. září 1909. Prvním ředitelem se stal František Drtina, významná osobnost tehdejšího školství.

Po vzniku Československa prošla škola řadou změn, ale jedno zůstávalo stejné – důraz na kvalitní vzdělání. V období první republiky se gymnázium etablovalo jako jedna z předních pražských škol. Mezi jeho absolventy patřily významné osobnosti kulturního i vědeckého života.

Období druhé světové války znamenalo pro gymnázium těžkou ránu. Škola byla okupačními úřady uzavřena a budova zabavena. Po válce se gymnázium znovu otevřelo a navázalo na svou předválečnou tradici. V poválečných letech se gymnázium muselo vyrovnat s novými výzvami, které přinesla komunistická éra. V roce 1948 bylo zestátněno a přejmenováno na jedenáctiletou střední školu. I přes tyto změny si gymnázium zachovalo vysokou úroveň výuky a vychovalo řadu úspěšných absolventů.

Po roce 1989 se gymnázium vrátilo ke svému původnímu názvu a obnovilo svou dlouholetou tradici. V současnosti je Gymnázium Přípotoční moderní vzdělávací institucí, která svým studentům nabízí širokou škálu studijních programů a mimoškolních aktivit. Škola se pyšní moderním vybavením, zkušeným pedagogickým sborem a přátelskou atmosférou. Gymnázium Přípotoční je místem, kde se snoubí tradice s moderním přístupem k výuce. Je to škola s bohatou historií, která se neustále rozvíjí a kráčí s dobou.

Vzdělávací programy a obory

Gymnázium Přípotoční nabízí širokou škálu vzdělávacích programů a oborů, které studentům otevírají dveře k dalšímu studiu na vysokých školách jak v České republice, tak i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat z osmiletého a čtyřletého programu gymnázia.

Osmileté studium je vhodné pro motivované žáky s ukončenou pátou třídou základní školy, kteří mají zájem o široký všeobecný přehled a chtějí se hlouběji věnovat cizím jazykům. Čtyřleté studium je určeno pro studenty s ukončenou základní školou, kteří preferují intenzivnější přípravu na maturitní zkoušku a následné studium na vysoké škole.

Gymnázium Přípotoční se profiluje ve výuce cizích jazyků a nabízí studentům možnost složit mezinázně uznávané jazykové zkoušky. Studenti se mohou hlouběji věnovat anglickému, německému, francouzskému, španělskému a ruskému jazyku.

Důraz je kladen i na rozvoj klíčových kompetencí, jako je kritické myšlení, komunikace, spolupráce a řešení problémů. Studenti se zapojují do projektové výuky, exkurzí, workshopů a soutěží. Škola spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí a umožňuje studentům účastnit se výměnných pobytů a stáží.

Gymnázium Přípotoční se pyší zkušeným pedagogickým sborem, který se věnuje individuálním potřebám studentů. Moderní zázemí školy s knihovnou, počítačovými učebnami a sportovní halou vytváří inspirativní prostředí pro vzdělávání.

Pedagogický sbor

Gymnázium Přípotoční se vždy pyšnilo silným a oddaným pedagogickým sborem, který tvoří základ jeho vynikající reputace. Učitelé jsou uznávanými odborníky ve svých oborech, kteří se neustále vzdělávají a sledují nejnovější trendy ve výuce. Jejich nadšení pro svůj předmět je nakažlivé a motivuje studenty k dosažení jejich plného potenciálu.

Pedagogický sbor Gymnázia Přípotoční se nezaměřuje pouze na předávání znalostí, ale klade důraz i na rozvoj osobnosti studentů. Učitelé vytvářejí ve třídách přátelskou a motivující atmosféru, která podporuje kreativitu, kritické myšlení a spolupráci. Jsou pro studenty nejenom pedagogy, ale i mentory a průvodci na cestě za vzděláním a osobním růstem.

Škola si je vědoma důležitosti individuálního přístupu ke každému studentovi. Učitelé se proto snaží poznat své studenty do hloubky, aby jim mohli poskytnout potřebnou podporu a vedení. Pravidelně s nimi konzultují jejich studijní pokroky a pomáhají jim překonávat případné obtíže.

Gymnázium Přípotoční je hrdé na svůj pedagogický sbor, který je klíčovým faktorem v úspěchu školy a jejích studentů.

Mimoškolní aktivity

Gymnázium Přípotoční si zakládá na tom, aby studentům poskytlo nejen kvalitní vzdělání, ale i pestrou škálu mimoškolních aktivit. Věříme, že rozvíjení talentů a zájmů mimo hodiny je pro studenty stejně důležité jako studijní výsledky. Proto nabízíme širokou škálu kroužků, klubů a aktivit, které uspokojí i ty nejnáročnější.

Sportovně založení studenti se můžou zapojit do fotbalového, volejbalového nebo basketbalového týmu a reprezentovat školu na turnajích. Pro milovníky hudby máme školní kapelu, sbor a možnost učit se hrát na různé hudební nástroje. Studenti se zájmem o divadlo se můžou přidat k dramatickému kroužku a účastnit se příprav divadelních her.

Nezapomínáme ani na rozvoj jazykových dovedností. Studenti si můžou vybrat z kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny. Pro ty, kteří se zajímají o vědu a techniku, nabízíme kroužek programování, robotiky a přírodovědný klub.

Kromě pravidelných kroužků organizujeme i jednorázové akce, jako jsou exkurze do muzeí a galerií, návštěvy divadelních představení, filmové večery a sportovní turnaje. Snažíme se, aby si každý student našel aktivitu, která ho bude bavit a rozvíjet jeho talent.

Věříme, že účast v mimoškolních aktivitách pomáhá studentům rozvíjet jejich sociální dovednosti, učit se pracovat v týmu, překonávat překážky a dosahovat společných cílů. Zároveň jim umožňuje poznat nové přátele se stejnými zájmy a prožít nezapomenutelné chvíle.

Úspěchy studentů

Naši studenti se i letos blýskli svými znalostmi a dovednostmi v pestré škále soutěží a olympiád. Jejich úspěchy jsou důkazem píle, nadšení pro vědění a také skvělé práce pedagogů Gymnázia Přípotoční.

V celostátním kole Olympiády z českého jazyka se na krásném třetím místě umístil student oktávy Jan Novák. Jeho esej na téma "Světlo a stín moderní doby" zaujala porotu svou originalitou a hloubkou myšlenek.

Skvělého výsledku dosáhla i děvčata z kvarty v celorepublikovém finále soutěže "Mladý chemik". Tým ve složení Anna Malá, Eliška Veselá a Tereza Dlouhá obsadil skvělé druhé místo a dokázal, že chemie není jen doménou chlapců.

Na poli programování exceloval student septimy Petr Svoboda. V soutěži "IT Guru" pro středoškoláky se probojoval až do finále, kde se umístil na skvělém pátém místě. Jeho aplikace pro chytré telefony, která pomáhá s tříděním odpadu, zaujala porotu svou praktičností a inovativním přístupem.

Úspěchy studentů Gymnázia Přípotoční se ale neomezují jen na akademickou půdu. V okresním kole sportovní gymnastiky se blýskla studentka kvinty Marie Procházková, která ve své kategorii vybojovala zlatou medaili. Její ladnost, elegance a preciznost provedení jednotlivých prvků nadchly jak diváky, tak porotu.

Jsme hrdí na všechny naše studenty, kteří se s nadšením a zápalem věnují svým zájmům a dosahují v nich vynikajících výsledků. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů a věříme, že i nadále budou skvěle reprezentovat Gymnázium Přípotoční.

Přijímací řízení

Gymnázium Přípotoční je střední škola s dlouholetou tradicí a vynikajícími výsledky. Nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém vzdělávacím programu.

Zájemci o studium na Gymnáziu Přípotoční se musí přihlásit do přijímacího řízení. Termín podání přihlášek je stanoven zákonem a je obvykle na začátku března. Přihlášku je možné podat elektronicky nebo v listinné podobě.

Přijímací zkoušky se konají obvykle v polovině dubna a skládají se ze dvou částí: didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky a ústní zkoušky. Didaktické testy jsou zadávány centrálně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ústní zkouška se koná před komisí složenou z učitelů školy a je zaměřena na ověření znalostí a dovedností uchazečů v souladu se Školním vzdělávacím programem Gymnázia Přípotoční.

Kritéria přijímacího řízení jsou každoročně zveřejňována na webových stránkách školy. Mezi hlavní kritéria patří výsledek přijímacích zkoušek, prospěch na základní škole a další aktivity uchazečů, jako jsou například olympiády, soutěže nebo jazykové certifikáty.

Gymnázium Přípotoční si zakládá na individuálním přístupu ke studentům a podporuje jejich rozvoj v oblasti vědomostí, dovedností i osobnosti. Škola nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit, jako jsou sportovní kroužky, jazykové kurzy, studentská rada a další.

Kontakty a informace

Gymnázium Přípotoční

Telefon: +420 224 919 284

Email: pripotocnigym@email.cz

Adresa: Přípotoční 18, 100 00 Praha 10

Další kontakty:

Kancelář školy: +420 224 919 285

Studijní oddělení: +420 224 919 286, studium@pripotocnigym.cz

Třídní učitelé: Kontakty na jednotlivé třídní učitele naleznete na webových stránkách školy v sekci "Učitelé".

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00

Webové stránky: www.pripotocnigym.cz

Sociální sítě:

Facebook: facebook.com/pripotocnigym

Instagram: instagram.com/pripotocnigym

Informace pro uchazeče:

Dny otevřených dveří se konají každý rok v listopadu a v lednu. Přesné termíny a další informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách školy v sekci "Přijímací řízení".

Informace pro rodiče:

Rodičovské schůzky se konají dvakrát ročně, a to v listopadu a v dubnu. Termíny schůzek jsou vždy včas oznámeny na webových stránkách školy a prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Další informace:

Škola nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit, jako jsou sportovní kroužky, jazykové kurzy, dramatický kroužek a další. Informace o mimoškolních aktivitách naleznete na webových stránkách školy v sekci "Mimoškolní aktivity".

Publikováno: 02. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Adla Vavřičková

Tagy: gymnázium přípotoční | škola