4 ZŠ Plzeň: Která je ta pravá pro vaše dítě?

4 Zš Plzeň

ZŠ a MŠ Montessori Plzeň (pro alternativní vzdělávání)

ZŠ a MŠ Montessori Plzeň je škola nabízející alternativní vzdělávání inspirované pedagogikou Marie Montessori. Škola se nachází v Plzni a vítá děti od 3 do 15 let. V Montessori prostředí se klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti a jeho přirozenou touhu po poznání. Děti se učí vlastním tempem, objevují svět skrze hry a experimenty a rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost. Pedagogové v Montessori školách jsou spíše průvodci, kteří dětem pomáhají na jejich cestě za poznáním. ZŠ a MŠ Montessori Plzeň nabízí pestrý vzdělávací program, který zahrnuje i prvky jako je kosmická výchova, praktický život a umění.

2. ZŠ Plzeň, revoluční 17 (s rozšířenou výukou jazyků)

Naše škola sídlí v krásné historické budově v centru Plzně. Nabízíme žákům kvalitní vzdělání s rozšířenou výukou jazyků. Děti se u nás učí angličtinu od první třídy a od třetího ročníku si volí druhý cizí jazyk - němčinu nebo francouzštinu.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a rozvíjíme jeho talent a schopnosti. Nabízíme pestrou škálu zájmových kroužků, sportovní aktivity a kulturní akce.

Naši žáci dosahují výborných výsledků v soutěžích a olympiádách. Jsme hrdí na to, že z našich lavic odcházejí sebevědomí a vzdělaní mladí lidé připraveni na budoucnost.

Masarykova ZŠ Plzeň (zaměřená na sport a zdravý životní styl)

Mas

15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové (s uměleckým zaměřením)

15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové je základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Škola sídlí v moderní budově s ateliéry a keramickou dílnou. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, sochařství a keramice pod vedením zkušených pedagogů. Škola spolupracuje s místními umělci a galeriemi. Žáci se pravidelně účastní soutěží a výstav. Škola nabízí zájmové kroužky s uměleckým zaměřením, například výtvarný kroužek, keramický kroužek a dramatický kroužek.

Publikováno: 13. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Šarlota Vondráková

Tagy: 4 zš plzeň | základní škola v plzni