17. základní škola v Zlíně: Kde se učení stává dobrodružstvím

17 Zš Zlín

Úvod do 17. základní školy v Zlíně

Vítáme Vás na oficiálním webu 17. základní školy v Zlíně! Jsme moderní a progresivní školou, která se zaměřuje na kvalitní vzdělání, inovativní přístupy a osobní rozvoj každého žáka. Naše škola je místem, kde se děti nejen učí, ale také si užívají svůj čas a nachází nové zájmy.

Naši pedagogové jsou profesionální a srdeční lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou a jsou připraveni podpořit každého studenta na jeho cestě za poznáním. Kromě toho nabízíme moderní vybavení tříd a možnosti aktivního trávení volného času.

Jsme tu pro Vás, abychom Vašim dětem zajistili ty nejlepší podmínky pro vzdělání i pro rozvoj osobnosti. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Historie 17. ZŠ Zlín

Historie 17. ZŠ Zlín

17. Základní škola v Zlíně má dlouhou a bohatou historii, sahající až do roku svého založení v roce [rok založení]. Od té doby se tato škola stala nedílnou součástí místní komunity a následně i celého regionu.

Během své existence prošla 17. ZŠ mnoha proměnami a významnými událostmi, například [přidej konkrétní zmínky]. Tyto momenty nejen ovlivnily historii školy, ale také pomohly utvářet její charakter a směřování v budoucnosti.

Dnes je 17. ZŠ moderním zařízením s kvalitním pedagogickým týmem, který se každodenně stará o vzdělání dětí ve svém okolí. Ať už se jedná o zapojení žáků do různých projektů, pořádání akcí pro veřejnost nebo spolupráci s ostatními institucemi, 17. ZŠ je stále pevnou součástí zlínské komunity a přináší hodnotu pro celé město a jeho obyvatele.

Vzdělávací program a zaměření školy

Vzdělávací program a zaměření školy

17 zš Zlín je moderní a perspektivní škola, která kladie důraz na rozvoj osobnosti každého žáka. Naše vzdělávací programy jsou sestaveny tak, aby připravily studenty na úspěšné uplatnění v budoucím profesním životě. V naší škole se zaměřujeme na výuku moderních technologií, jazykových dovedností a obecných znalostí potřebných pro úspěšné fungování v dnešní společnosti.

Kromě tradičního vzdělávacího programu nabízíme i řadu volitelných předmětů a aktivit, jako jsou sportovní soutěže, dramatické kroužky nebo taneční kurzy. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet schopnosti a zájmy žáků a podporují tak jejich celkový rozvoj.

Naše škola je otevřena pro každého studenta bez ohledu na jeho kulturní nebo sociální původ. Vytváření inkluzivního prostředí je jednou z našich priorit, proto poskytujeme individuální přístup pro každého žáka s ohledem na jeho potřeby a schopnosti.

Při návštěvě naší školy se můžete těšit na moderní vybavení, kvalifikované pedagogy a skvělou atmosféru. Věříme, že všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je 17 zš Zlín jednou z nejlepších škol ve městě.

Významné úspěchy a ocenění školy

Škola 17 zš zlín se za svou dlouholetou existenci může pochlubit řadou významných úspěchů a ocenění, které potvrzují kvalitu vzdělávání a práci celého kolektivu. Mezi nejvýraznější patří například získání titulu Škola roku, pravidelné umísťování žáků na předních příčkách olympiád či literárních soutěží a také ocenění za ekologické aktivity. Tyto úspěchy jsou důkazem toho, že škola 17 zš zlín je nejenom vynikajícím místem pro vzdělávání, ale i pro rozvoj schopností a talentů jednotlivých studentů.

Pedagogický tým a vedení školy

Pedagogický tým a vedení školy jsou klíčovými prvky úspěšného vzdělávání na 17. základní škole Zlín. Jsou to lidé se silnou motivací a vášní pro učení, kteří pečlivě připravují vyučovací hodiny s cílem poskytnout studentům co největší podporu a pomoc při jejich růstu a rozvoji. Tým zahrnuje učitele různých oborů, ale také psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a další odborné pracovníky, kteří spolupracují na dosažení společného cíle - nabídnout žákům kvalitní vzdělání. Vedením školy je ředitel, který má plnohodnotnou odpovědnost za celkový chod školy. Jeho úlohou je zajistit optimální podmínky pro efektivní práci všech pracovníků a také aktivně komunikovat s rodiči žáků a veřejností. Společně tvoří pedagogický tým a vedení školy ducha 17. základní školy Zlín - místo, kam se studenti rádi vracejí každý den a kde si mohou rozvíjet své schopnosti a talenty.

Prostorové a technické vybavení školy

V rámci školy 17 zš v Zlíně disponujeme moderním a kvalitním prostorovým a technickým vybavením, které umožňuje efektivní vzdělávání našich studentů. Naše škola je vybavena interaktivními tabulemi, dataprojektory, notebooky a počítačovou učebnou s připojením na internet. K dispozici jsou také výtahy pro snadný pohyb osob se zdravotním postižením, moderní sportoviště, tělocvičny a hudební místnosti. Prostorové řešení interiérů je plánováno tak, aby poskytovalo klidné a příjemné prostředí pro každodenní studium.

Spolupráce se základními školami v regionu

Spolupráce se základními školami v regionu je pro nás značně důležitá. V našem případě se zaměřujeme zejména na spolupráci s 17 základními školami Zlínského kraje. Tato spolupráce nám umožňuje lépe porozumět potřebám a očekáváním žáků, ale také učitelů a rodičů. Získané poznatky nám potom slouží k tomu, abychom mohli naše služby a produkty přizpůsobit tomuto prostředí a zajistili co nejlepší výsledky pro naše klienty. Danky této spolupráci přinášíme nové myšlenky, inovativní řešení a nástroje pro efektivnější vzdělávání.

Aktivity a akce pořádané školou pro žáky i veřejnost

17. ZŠ Zlín - Aktivity a akce pořádané školou pro žáky i veřejnost

Naše škola se pyšní bohatým kalendářem aktivit a akcí, které nabízíme nejen našim žákům, ale také široké veřejnosti. Chceme tím přispět k většímu zapojení rodičů do života dětí a podpořit komunitní duch naší oblasti.

Mezi nejvýraznější aktivity patří například sportovní turnaje, exkurze do různých zařízení a institucí, divadelní představení či společenské akce jako karnevaly nebo plesy. Dále organizujeme různé workshopy a kurzy výtvarného umění, jazykového vzdělávání či zlepšování digitálních dovedností.

V neposlední řadě jsou pro nás důležité i charitativní projekty, kterých jsme již uspořádali mnoho. Zapojili jsme se do sběru oblečení pro lidi bez domova, uklidili místní park od odpadků nebo uspořádali benefiční koncert pro dětský domov.

Věříme, že naše aktivity pomohou tvořit pozitivní atmosféru a přispějí k lepšímu vztahu mezi lidmi v našem okolí.

Budoucnost 17. ZŠ Zlín

Získejte náhled do budoucnosti naší školy - 17. ZŠ Zlín! Zajímá vás, jak se bude naše škola vyvíjet v následujících letech a co můžete očekávat? Přečtěte si, co máme připraveno pro naše žáky, aby se stali úspěšnými a spokojenými lidmi s pevným základem vzdělání.

Závěr:

17. základní škola v Zlíně je jednou z nejvýznamnějších institucí ve městě, která se v průběhu let stala střediskem vzdělávání pro tisíce studentů. Díky moderním metodám výuky a kvalifikovanému pedagogickému týmu se zde každé dítě může naučit potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšný start do života. Své absolventy připravujeme na náročné vysokoškolské studium i na praktickou stránku profesního života. Všem členům školního kolektivu patří velké poděkování za kvalitní práci a snahu o rozvoj školy.

Publikováno: 07. 06. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Aneta Svobodová

Tagy: 17 zš zlín | škola