Výdaje podle skutečnosti

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme. Co vše lze zahrnout do výdajů Finanční úřad uznává výdaje, které: jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmů ..

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% ..

Faktury a doklady

Archivace dokladů Každá samostatně výdělečná osoba odpovídá za archivaci a prokazatelnost svých dokladů. Po dobu uskladnění může dojít ke ztrátě kvality dokladu, resp. jeho čitelnosti. V těchto případech je dobré rizikové doklady okopírovat a založit je spolu s ..

Účetnictví (podvojné)

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Účetnictví (podvojné) Podvojné účetnictví je ke dnešnímu ..

Daňová evidence

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Daňová evidence Daňová evidence je termín nového zákona ..

Daňové přiznání

31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá ..

Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám. Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, ..

Nezdanitelný základ daně

Chcete-li ušetřit na daních z příjmu můžete využít nejen slevy na dani, a odečitatelné položky, ale také nezdanitelné části základu daně. Nezdanitelnou částí základu daně uvádí zákon o daních z příjmu v §15. Stručný přehled: Dary pro veřejně prospěšné účely ..

Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění. Dohoda o pracovní činnosti zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při ..

Darovací a dědická daň

Darovací a dědická daň se nazývá rovněž daní převodovou, neboť se vztahuje na převod (bezúplatný) vlastnictví majetku. Kdo platí daň Darovací daň Darovací daň platí vždy nabyvatel (výjimky při přeshraničním transferu). Dědickou daň Dědickou daň platí dědic ..

Povinná registrace k DPH

Podmínky, za kterých se povinně musíme zaregistrovat k DPH stanovuje §94 zákona o DPH, např.: nabýváním majetku privatizací či prodejem podniku vstupujeme do postavení zemřelého plátce DPH nákupem zboží (automobil, zboží v ceně vyšší jak 326 000,-Kč a zboží, které je ..

DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy ..