31ZOBRAZENÍ

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech.

 

Musím platit zdravotní pojištění?

Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní pojištění. Obecně platí, že máte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit pojistné musíte.

Zákon však výslovně uvádí, kdo je plátcem zdravotního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle §5 odst. 1 písm b) 48/1997) jsou to např.

  • osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona)
  • osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,
  • osoby podnikající v zemědělství
  • osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů
  • osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

Kolik budu platit na zdravotním pojištění?

Sazba pojistného na zdravotní pojištění pro OSVČ rok 2010 činí 6,75% ze zisku.

Musím platit zálohy na zdravotní pojištění?

Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.

  • hlavní příjem
  • vedlejší příjem
  • pojistné platí stát