32ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Veřejná obchodní společnost (VOS) je typickým příkladem osobní společnosti. Musí být založena vždy za účelem podnikání, a to alespoň dvěma osobami (FO či PO), kteří ručí za závazky společně a nerozdílně.

 

 

  • Osobní účast společníků
  • Vklady nejsou zásadně povinné
  • Základní kapitál nepovinný
  • Každý společník může jednat jménem společnosti
  • Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně
  • Při zániku společníka se společnost zásadně ruší

Společníci musí splňovat podmínky provozování živnosti, a to po celou existenci společnosti. Při zániku účasti společníka se společnost ruší.

Všeobecné podmínky pro živnostenské oprávnění

  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost (jen ve vztahu k činnosti, která souvisí s předmětem podnikání)
  • absence daňových či sociálních nedoplatků

Právní úprava

Veřejná obchodní společnost je upravena v §76 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejme na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.