67ZOBRAZENÍ

Systematika účetnictví obecně

Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě:

 • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)

Účetnictví (podvojné)

Podvojné účetnictví je ke dnešnímu dni zastaralý avšak zažitý termín. Dnes je tento pojem nahrazen zkráceným výrazem „účetnictví“. Dosavadní jednoduché účetnictví bylo nahrazeno termínem daňová evidence.

Kdy musím vést (podvojné) účetnictví

Zákon ukládá povinnost vést (podvojné) účetnictví:

 • podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku (obchodní společnosti)
 • podnikatelům, jejichž obrat v předchozím roce přesáhl 25 milionů Kč
 • podnikatelům, kterým to ukládá zvláštní právní předpis

Ve všech ostatních případech můžete vést daňovou evidenci, která je pro vás jednodušší. Samozřejmě (podvojné) účetnictví můžete vést dobrovolně i když vám zákon takovou povinnost neukládá.

Nepodnikatel | Jiná samostatná výdělečná činnost

Jestliže máte příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, jste nepodnikatel (např. hudebník, zpěvák, herec, …), pak (podvojné) účetnictví vést nemusíte, a to ani v případě vysokého obratu nad 25 milionů Kč.

Přechod na daňovou evidenci

Podnikatelé, kteří mají povinnost vést (podvojné) účetnictví z důvodu překročení stanoveného ročního obratu 25 milionů Kč, nemohou pro následující rok vést daňovou evidenci ani v případě, že příslušný rok nedosáhli na hranici 25 milionů Kč. Až po pěti letech soustavného ročního obratu pod 25 milionů Kč můžeme přejít na daňovou evidenci.

Zjednodušené účetnictví

Pro zjednodušené účetnictví platí stejné zásady a de facto totožné postupy, povinnosti apod. jako pro účetnictví podvojné.

Kdo může vést zjednodušené účetnictví

 • občanská sdružení s právní subjektivitou
 • církve a náboženské organizace
 • územní samosprávné celky
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • a další…

Výhody zjednodušeného účetnictví

 • není stanovena povinnost používat analytické ani podrozvahové účty, naopak stačí skupinové syntetické
 • můžeme využít tzv. americké účetnictví (spojení účtování v deníku s hlavní knihou)
 • účtový rozvrh je možné omezit na úroveň účtových skupin
 • účetní uzávěrku lze sestavit v menším rozsahu
 • účetní výkazy jsou ve zjednodušené formě a záhlaví obsahuje informaci o této formě