32ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Společnost s ručením omezeným je příkladem kapitálové společnosti. V některých případech může být založena i k nepodnikatelskému účelu, avšak stále zůstává podnikatelem.

 

Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků.

Statutárním orgánem jsou vždy jednatelé.

Společnost s ručením založeným může založit:

  • jedna osoba zakladatelskou listinou
  • více osob (max. 50) společenskou smlouvou

Základní kapitál

Minimální výše základního kapitálu pro společnost s.r.o. činí 200 000,-Kč.
Výše vkladu společníka musí být alespoň 20 000,-Kč.
Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 100 000,-Kč.

Firma

Firma společnosti musí obsahovat v názvu „společnost s ručením omezeným“, postačí zkratka „spol. s.r.o.“ či „s.r.o.“.

Argumenty PRO a PROTI: s.r.o. vs. živnost

Zastánce s.r.o.: Vystupování pod eseróčkem je mnohem důvěryhodnější pro obchodní partnery. Je to firma, společnost.

Zastáce ŽO: Není problém si zaregistrovat produkt nebo službu jako ochrannou známku a nabízet jej pod tímto názvem. Důvěryhodnost bude stejná, bude vás to však stát jen jednorázově 5.000,-Kč. A navíc papírování je mnohem odlehčenější než v případě zakládání eseróčka.

Zastánce s.r.o.: Daňové zvýhodnění je mnohem lépe nastaveno pro společnosti než samostatné podnikatele.

Zastánce ŽO: Pro drobného podnikatele je v 98% případů výhodnější zůstat jako živnostník. Můžete mnohem volněji nakládat s financemi, výdajový paušál je mnohdy nastaven na výborných 60% a přitom nemusíte mít jakýkoli výdaj účetně podložený.

Zastánce s.r.o.: Ve společnosti s.r.o. neručím svým vlastním majetkem, ale pouze a jen majetkem společnosti.

Zastánce ŽO: Pokud jste jediným majitelem a jednatelem společnosti s.r.o., pak ručíte stejně jako živnostník, tedy celým svým majetkem - zodpovídáte za řádné hospodaření společnosti.

Zastánce ŽO: Nemáte povinnost si zřizovat datovou schránku. Budete-li chtít, zřídit si ji můžete. Jako s.r.o. máte povinnost k jejímu zřízení. Veškeré změny jako rozšíření, pozastavení či přerušení podnikání jsou spojeny s úřadováním. V případě živnostníka stačí však zajít na živnostenský úřad, kde vám během 5 minut rozšíří, pozastaví či zruší živnost. U eseróčka vás celá záležitosti vyjde na cca 6.000,- Kč (notářský zápis, poplatek rejstříkovému soudu,...).

Právní úprava

Společnost s ručením omezeným je upravena v §105 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejte na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.