34ZOBRAZENÍ

Sociální pojištění je složeno ze tří složek:

 • pojistného na důchodové zabezpečení
 • příspěvku na politiku zaměstnanosti
 • nemocenského pojištění (není povinné pro OSVČ)

Odlišné kategorie

OSVČ s hlavní činností

Sociální pojištění odvádíte každý měsíc, a to i váš první rok podnikání v minimálních zálohách, jinak dle posledního Přehledu.

OSVČ s vedlejší činností

Aby byla vaše samostatně výdělečná činnosti považována jako vedlejší, musíte OSSZ včas doložit jednu ze zákonem stanovených podmínek:

 • jste nezaopatřené dítě (soustavná příprava na budoucí povolání, tj studium do věku 26 let)
 • přiznání starobního důchodu
 • nárok na invalidní důchod
 • v předešlém roce jste vykonávali zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců
 • a další…

Hranice vašeho zisku bez placení záloh

Každý osoba samostatně výdělečně činná s vedlejší činností se může vyhnout placení měsíčních záloh na sociální pojištění.

 • pouze jako OSVČ s vedlejší činností
 • dobrovolně jste se nepřihlásili k placení sociálního pojištění
 • váš daňový základ (zisk) nepřesáhl určitou hranici

Kritická hranice zisku pro rok 2010

Stanovena na částku 56 901,-Kč.

Kritická hranice zisku pro rok 2011

Stanovena částkou 59 374,-Kč.

TIP: Sociální pojištění neplatí příležitostní autoři, jejichž úhrn příjmů od jednoho plátce nepřesáhne 7000,- Kč v kalendářním roce.