33ZOBRAZENÍ

Prací na dohodu označujeme legální pojem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce umožňuje uzavřít smluvní vztah mezi vámi a zaměstnavatelem ve dvou podobách.

  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

Společné znaky

Obě dohody jsou výrazem smluvní svobody zaměstnance i zaměstnavatele, zákoník práce je proto upravuje poněkud volně. Dohoda o provedení práce může být dokonce uzavřena ústně. Přesto z oblasti praxe můžeme jen doporučit uzavírání v písemné formě, zabráníte tak případným sporům. Další odlišností oproti vztahu založeného pracovní smlouvou je nemožnost uplatňování odstupného, doby odpočinku a překážek v práci na straně zaměstnance.

Společenský mýtus

Každá z variant má své výhody a své nevýhody a každá z nich se obvykle uzavírá na jiný druh práce. Tradiční chápání české společnosti rozdílu mezi oběma dohodami, totiž že dohoda o provedení práce je na 150 hodin je zažitým mýtem. Přestože je dohodu o provedení práce možné uzavřít na max. 150 hodin v jednom kalendářním roce (právní úprava pro rok 2010), není to její rozlišovací znak, kterým je provedení jednorázové práce, konkrétního úkonu. Dohoda o pracovní činnosti, jak už sám název napovídá, se uzavírá pro opakující se výkon činnosti zaměstnance.